دانلود تحقیق و مقاله

» بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت ۲۵ خرداد ۱۳۹۵

بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنتدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۳۱۲۹ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۸۵

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند»منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها،

قیمت فایل فقط ۷,۰۰۰ تومان

خرید

بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

این پایانامه دارای     ۸۵ صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

چکیده

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و … بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

واژگان کلیدی: حیازت مباحات،اسباب تملک،قصد و اراده،ماهیت حقوقی،ایقاع،قوانین موضوعه،فقه.

مقدمه

منابع طبیعی یکی از نعمت های خدادادی است که استفاده شایسته از آن ها باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشور اسلامی می شود و در مقابل، استفاده نادرست و غیر متناسب، پیامدهای ناگواری را به دنبال می آورد و آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده می شود. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر(ص) و امام(ع) مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است. بخش خصوصی، از طریق نهاد احیاء و حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهد و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود(فراهانی فرد،۱۳۸۵).

الف)بیان مسأله اساسی تحقیق

حیازت، مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است. قانون مدنی نیز مقصود از آن را تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا می داند(کاتوزیان،۱۳۳۷). در اصطلاح فقهی، یکی از اسباب ملکیت است و مقصود از آن چیزی است که قبلاً مالکی نداشته، مانند ماهی های دریا و غیره. باید توجه داشت که حیازت برای اموال منقول موردنظر می باشد(کنعانی،۱۳۸۷،ص ۳۳۵٫).مباحات در قانون مدنی بدین نحو تعریف شده است :« اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هریک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آباد و کشت و زرع در آن ها نباشد.» (کاتوزیان،۱۳۳۷).مباحات در اصطلاح دو گونه اند: ۱- مباحات بالاصل، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم نیست، مانند مرواریدی که از دریا غواص پیدا می کند که شکار این گونه حیوانات موجب تملک است. ۲- مباحات بالعرض، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم است ولی بعداً به صورت مباحات در آمده، مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشد(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷،ص ۶۰۸٫).

ب)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

طبیعت جلوه جمال الهی است؛ خداوند در آن نعمت ها و مواهب عظیمی برای آدمیان آفریده و آنان را به شکر این نعمت ها و پاس داشت ان فرا خوانده است از این روی انسانها می باید تمام توان خود را در ترمیم و حفط و بالندگی و بهره برداری درست از آن به کار گیرند. منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گستره وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و … بنابراین حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت(نظری،۱۳۸۵).پر واضح است که حیازت مباحات باید در چهارچوب قوانین باشد زیرا برخلاف انفال، حکومت اسلامی مالک مباحات اصلی نیست، بلکه از آن جا که تدابیر امور عمومی بر عهده اوست باید چگونگی استفاده از مباحات اصلی را سامان دهد و ضوابط و مقرراتی وضع کند که زمینه بهره برداری از آنها را برای همگان فراهم آورد. پژوهش بر آنست تا آثار حقوقی و فقهی حیازت مباحات را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مآلاً به دنبال یافتن راهکارهایی برای استفاده بهینه و شایسته از این نهاد فقهی و حقوقی برآید. در این راستا مسائل فقهی و حقوقی بسیاری به ذهن خطور می کند: مانند، ماهیت حیازت مباحات، اصالت یا عدم اصالت حیازت کننده، محدودیت های قانونی پیش روی حیازت مباحات، شرایط حیازت مباحات و… با این اوصاف اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع فوق در این قالب توجیه می شود.

ج) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

کاتوزیان در مورد حیازت می نویسد:« حیازت مباحات دارای دو رکن مادی و معنوی است، رکن مادی شامل:

۱-تصرف و وضع ید یا استیلای بر مال با امکان تصرف و انتفاع و ۲-مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء و رکن معنوی، با قصد تملک حاصل می شود، خواه از سوی متصرف انجام شود یا از سوی کسی که او را مامور به تصرف و احیاء کرده است»(کاتوزیان،۱۳۳۷).

طاهری در باب اختلافات نظری فقها در مسائل حیازات مباحات می نویسد:« در مورد حیازت مباحات از قبیل احیای اراضی موات و حیازت آبهای مباح و شکار، بین فقها اختلاف است و اختلاف نیز از اینجا سرچشمه می گیرد که آیا حیازت خود از اسباب تملک بوده و مالکیت به تبعیت از کار به وجود می آید یا عملی است ارادی و تابع قصد مانند خرید و فروش؟ اگر نظر نخست پذیرفته شود، توکیل به غیر و اجیر گرفتن برای حیازت امکان ندارد یعنی اجیر و وکیل هرچه را حیازت کنند از آن خودشان خواهد بود اما اگر حیازت در زمره سایر اعمال حقوقی باشد حیازت کننده می تواند برای کارهای اجرایی مانند کندن چاه و درختکاری و سایر حیازتها اجیر بگیرد و برای قصد تملک و انتخاب محل وکیل اختیار کند» (طاهری،۱۳۷۶).

د)جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

بررسی حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران به همراه مطالعه منابع فقهی اهل سنت با تطبیق و تطابق موارد آن با مسائل مستحدثه روز و نوین جامعه اسلامی، جنبه های نوآوری و جدید بودن تحقیق را تشکیل می دهند.

ه) اهداف مشخص تحقیق

۱- بررسی حیازت مباحات در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران

۲- تطبیق موارد قانونی حیازت مباحات با آموزه های فقه اهل سنت.

۳- نگرشی نوین به مباحث حیازت مباحات با لحاظ مسائلی همچون حمایت از حقوق محیط زیست.

۴- ارائه راهکارهایی برای استفاده بهینه از نهاد حیازت مباحات برای رشد و تعالی جامعه اسلامی.

و) سؤالات تحقیق

۱- اثر حیازت مباحات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت چیست؟

۲- ماهیت حقوقی حیازت مباحات چیست؟

۳- قابلیت نیابت پذیری و توسل به نهاد نمایندگی در حیازت مباحات به چه نحوی است؟

ز) فرضیه های تحقیق

۱- حیازت مباحات یکی از راه های تملک اموال می باشد.

۲- حیازت بماحات در بین اعمال حقوقی ایقاع محسوب می شود.

۳- با توجه به اینکه حیازت عملی ارادی( عمل حقوقی) و تابع قصد است قابلیت نیابت پذیری دارد.

ح) تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:

حیازت: مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است، گویا کسی که مکانی را حیازت می کند، آن را تملک کرده و به دارائی هایش ضمیمه می کند. پس هر چیزی که به نفس انسان ضمیمه شود، آن فرد، آن چیز را حیازت کرده است(محمود،بی تا).

مباحات: اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی نباشد یعنی بعنوان مالکیت در اختیار اشخاص نباشد(جعفری لنگرودی،۱۳۸۷).

ط)روش تحقیق و ابزار گردآوری

روش تحقیق در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای خواهد بود. روش تجزیه و تحلیل و بررسی، بصورت تحلیلی- توصیفی خواهد بود. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای خواهد بود و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری از کتب، مجلات و نوشتارها، سایت های حقوقی و فقهی و جمع آوری و بررسی آنها و همچنین کسب نظر اساتید دانشگاهی و نیز مراجع دخیل در امور حقوقی.

ک)سازماندهی تحقیق

پژوهش با مقدمه ای مشتمل بر بیان مساله اساسی تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، مرور ادبیات و سوابق مربوطه و… آغاز گردید. سپس با مدنظر قرار دادن فرضیات تحقیق، به سه فصل تقسیم بندی شد، در فصل اول تحت عنوان کلیات تحقیق، به مباحثی پیرامون حیازت مباحات و تفاوت آن با احیاء اراضی موات و قاعده سبق، همچنین اموال عمومی و مشترکات عمومی و دیدگاههای فقهای امامیه و اهل سنت در این خصوص پرداخته شد و مبحثی به سببیت حیازت در تملک اختصاص یافت.

در فصل دوم تحت عنوان شرایط و عناصر حیازت مباحات، از ارکان حیازت، ماهیت حیازت مباحات و مصادیق عمل حقوقی حیازت مباحثی به تفصیل بیان گشت.

در فصل سوم تحت عنوان قابلیت نیابت در حیازت مباحات، به ترتیب از اجاره اشخاص و امکان حیازت اجیر،  وکیل و امکان شرکت در حیازت بحث شد و مبحثی به ارتباط حقوق محیط زیست و حیازت مباحات اختصاص یافت.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- حیازت مباحات ۹

۱-۲- مفهوم«مال» ۱۱

۱-۳- مفهوم «مالکیت» ۱۲

۱-۴- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات ۱۴

۱-۴-۱- تعریف زمین موات………………………. ۱۵

۱-۴-۱-۱- زمین موات در قانون………………….. ۱۵

۱-۴-۱-۲- زمین موات در فقه اهل سنت…………….. ۱۵

۱-۴-۱-۳- زمین موات در فقه امامیه……………… ۱۶

۱-۵- حیازت و قاعده سبق………………………. ۱۷

۱-۶- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال……….. ۱۸

۱-۶-۱- مشترکات عمومی………………………… ۲۰

۱-۶-۲- «انفال» مفهومی فقهی…………………… ۲۴

۱-۶-۳- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت…………. ۲۷

۱-۶-۴- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی. ۲۸

۱-۶-۵- فی ء………………………………… ۲۹

۱-۶-۵-۱- «فیء»در فقه اهل سنت…………………. ۲۹

۱-۷- سببیت حیازت در تملک مباحات………………. ۳۲

فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات

۲-۱- ارکان حیازت مباحات……………………… ۳۵

۲-۱-۱- قصد حیازت……………………………. ۳۵

۲-۱-۲- اهلیت حیازت کننده…………………….. ۳۶

۲-۱-۲-۱- بلوغ(حیازت صغیر ممیز) ………………. ۳۶

۲-۱-۲-۲- رشد……………………………….. ۳۸

۲-۱-۲-۳- عقل……………………………….. ۴۱

۲-۲- ماهیت حقوقی حیازت مباحات………………… ۴۲

۲-۲-۱- مفهوم«ایقاع»…………………………. ۴۳

۲-۲-۲- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات.. ۴۴

۲-۲-۲-۱- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی…… ۴۴

۲-۲-۲-۲- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات……….. ۴۵

۲-۳- مصادیق عمل حقوقی حیازت………………….. ۴۵

۲-۳-۱- آبهای مباح…………………………… ۴۵

۲-۳-۱-۱- قوانین مربوط به مالکیت آب ها…………. ۴۷

۲-۳-۲- معدن………………………………… ۴۸

۲-۳-۳- اصطیاد(شکار و صید) …………………… ۵۰

۲-۳-۴- حیازت های نوین……………………….. ۵۱

۲-۳-۵- جهول المالک………………………….. ۵۲

۲-۳-۵-۱- شرایط مال مجهول المالک………………. ۵۲

۲-۳-۵-۲- تقسیم بندی اموال مجهول المالک………… ۵۳

فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات

۳-۱-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات…………… ۵۷

۳-۲-اجازه اشخاص…………………………….. ۵۸

۳-۲-۱-شرایط اجاره اشخاص……………………… ۵۹

۳-۲-۲-آثار اجاره اشخاص………………………. ۶۰

۳-۲-۲-۱-تعهدات اجیر…………………………. ۶۰

۳-۲-۲-۲-تعهدهای مستاجر………………………. ۶۱

۳-۲-۳-حیازت اجیر……………………………. ۶۱

۳-۳-حیازت به وکالت………………………….. ۶۲

۳-۴-شرکت در حیازت…………………………… ۶۳

۳-۵-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات…………….. ۶۳

۳-۶-نتیجه گیری……………………………… ۶۴

۳-۷-پیشنهادها………………………………. ۶۵

منابع ۶۷

چکیده انگلیسی ۷۰

عنوان: بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

فرمت: word

تعدادصفحات: ۸۵ صفحه

قیمت فایل فقط ۷,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت , دانلود پایانامه کارشناسی ارشد بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت , دانلود بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت , دانلود پایانامه کارشناسی ارشدرشته حقوق , دانلودپایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق , دانلود پایانامه رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی , حیازت مباحات , اسباب تملک , قصد و اراده

منبع مطلب : http://tahghaigh.filenab.com/product-57250-survey-applied-Heyazat-mobahat-the-laws-of-Iran-an.aspx

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

بیوگرافی نویسنده

مشاهده تمامی 12431 پست

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.


برچسب ها
دانلود پاورپوینت انواع تولید مثل سنگه و خرده سنگها ساختمان شیمایی سنگها اقسام سنگهای دگرگون سنگهای دگرگونی سنگهای شدگی سنگهای رسوبی بافت سنگهای آذرین سنگهای آذری منشع ساختمانهای سنگی : دانلود پروژه تزئینات سنگ شکل طبیعی سنگ دانلود پژوهش تونل امامزاده هاشم دانلود مقاله تونل امامزاده هاشم دانلود تحقیق تونل امامزاده هاشم دانلود رساله تونل امامزاده هاشم دانلود پایان نامه تونل امامزاده هاشم دانلود پروژه تونل امامزاده هاشم لوله کشی هیدرولیک سیم کشی قالب انواع سنگ شکل ساختگی سنگها قالب لغزنده مقطع متغیر دانلود رساله بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز صنعت خودرو ایمنی خودرو ترمز اتومبیل ترمز پروژه ترمزها دانلود پژوهش بررسی روسازی های بت دانلود تحقیق بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز دانلود مقاله بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز دانلود پایان نامه بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز انواع سنگ ها ساختمانی بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز ویژگ سنگ ساختمتانی فساد در سنگ عملیات ساختمانی سنگ سنگ برای مصارف ساختمانی سنگ مارسی سنگهای آهکی ماسه سنگ ها شیب قالب تنظیم قالب لغزنده هیدرولیک دانلود پاورپوینت خانواده كدوئیان(سبزیجات) كدو کلیات گیاه شناسی فواید و معایب كشت زیر پلاستیك بدون پلاستیك طریقه كشت و كار خانواده كدوئیان تیره كدوئیان سبزیجات خانواده كدوئیان دانلود خانواده كدوئیان پاورپوینت خانواده كدوئیان خربزه پاورپوینت خانواده كدوئیان(سبزیجات) پاورپوینت خانواده كدوئیان (سبزیجات) پیچیدگی برگ هلو یا ل لکه آجری بادام لکه سیاه سیب زنگ درختان میوه هسته دار سفیدک داخلی یا دروغین یا کرکی مو سفیدک سطحی یا پودری مو سفیدک پودری سیب هندوانه طالبی نحوه اجرای بازشوها و آرماتورهای انتظار طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها بالا کشیدن قالب و سرعت اجرای عملیات دستگاه قدرت هیدرولیکی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی طراحی بدنه زیر دریائی طراحی بدنه ایرشیپ زیر دریائی ایرشیپ طراحی بدنه دانلود پایان نامه بررسی نوآوری های فلسفه اشراق خیارچنبر پایان نامه بررسی نوآوری های فلسفه اشراق نوآوری های فلسفه اشراق دانلود پایان نامه رشته فلسفه الهیات فلسفه فلسفه اشراق بررسی نوآوری های فلسفه اشراق آفات و بیماریهای خان خیار ترمزهای هیدرولیک ترمزabs دانلود بیماریهای درختان میوه پاورپوینت کانی ها و انواع سنگها پاورپوینت معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران برچسب ها : پاورپوینت معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران ژیمناستیک دانلود پاورپوینت ژیمناستیک پاورپوینت ژیمناستیک دانلود پاورپوینت سنگ سنگ دانلودپاورپوینت انواع سنگها پاورپوینت کانی ها و انواع سنگ ها مهمترین علفهای هرز ایران زیتون دانلود طرح توجیهی زیتون طرح توجیهی زیتون دانلود پاورپوینت طرح توجیهی زیتون : پاورپوینت طرح توجیهی زیتون تیره تاج سازو تیره جگنها سوف (سرسپوس) معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران مهمترین خانواده های علفهای هرز دولپه ای بدون گلبرگ قیاق دانلود پژوهش جامعه شناسی تولید مثل پاورپوینت انواع تولید مثل جوش لیزری فلزات رنگی جوش جوش فلزات رنگی و جوش لیزری دانلود پایان نامه جامعه شناسی دانلود پروژه جامعه شناسی دانلود تحقیق جامعه شناسی تاج خروس جامعه شناسی دانلود مقاله جامعه شناسی Urticaceae گزنه Polygonaceae هفت بند Chenopodiacea اسفناجیان Amaranthaceae اویار سلام چسبك تحقیق در مورد بیکاری روشهای حفاری متداول در حفر تونل های مترو تهران Dead load بارهای مرده سامانه‌های انتقال بار شناخت بارها : دانلود پروژه بارگذاری ساختمان روشهای عایق بندی ( ای جلوگیری از مجاورت و برخورد آب با سطح خارجی تونل مترو روشهای نگهداری و جلوگیری از نفوذ آب به داخل فضای تونلهای مترو وضعیت آبهای زیرزمینی در دشتهای جنوب تهران Live loads كلیاتی در مورد وضعیت زمین شناسی مهندسی دشتهای جنوب تهران شناخت وضعیت زمین شناسی و آبهای زیرزمینی در دشتهای جنوب تهران احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهای زیرزمینی در آبرفتهای جنوب دشت تهران دانلود تحقیق در مورد بیکاری مشاغل غیر رسمی بیکاری تکنولوژی بیکاری ادواری بیکاری اتفاقی بیکاری بارهای زنده بار برف چاودار دم روباهی كشیده چمن یكساله علف خونی ( علف قناری) ارزن وحشی چچم جو وحشی سوروف پنجه مرغی علف پشمكی مادر گندم Snow load رده بندی علفهای هرز دانلود پاورپوینت رده بندی علفهای هرز پاورپوینت رده بندی علفهای هرز انتقال حرارت جریان رفتار جریان جریان حول اجسام جریان بند Wind load بارگذاری باد بیماری میوه ها بیماریهای درختان میوه طرح کارآفرینی B اختلال شبه جسمی نامتمایز : دانلود مقاله المانهای ساندویچ پانل به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه 1تعریف ترس یا باور بیمارگونه از مبتلا بودن به یك بیماری جدی در E خود بیمار انگاری 3 همه‌گیرشناسی D اختلال درد C اختلال تبدیلی برخی از عوامل پویائی مشابه افسردگی دانلود پایان نامه تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان وجود یك یا دو A اختلال جسمانی كردن 24 اختلال بدریختی بدن اختلالات شبه جسمی در DSMIV مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دورة متوسطه ناحیه4 مشهد : دانلود مقاله المانهای ساندویچ پانل ارزش ها در جنگ دانلود پروژه تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان دانلود رساله تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان نامه ای معرف شخصیت علی تهیه مواد لبنی امگا 3 اثرات میگو ماهی خواص خواص ماهی و میگو و اثرات امگا 3 مواد لبنی میكروارگانیزم‌ دانلود تحقیق تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان بیماریهای مهم درختان میوه طرح اشتغال زایی پروژه کارآفرینی کارخانه قند قند صنایع غذایی کارخانه قند دانلود مقاله تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان دستگاه سیاسی از دیدگاه امام علی (ع) اخلاق سیاسی در رفتار امام علی آلودگی باكتریایی : بسته بندی مواد غذایی (بررسی مهاجرت مواد از بسته بندی های پلاستیکی تک لایه به مواد غذائی درون آنها) شیر شتر صنایع غذایی شیر مواد غذائی بسته بندی های پلاستیکی تک لایه مهاجرت مواد بسته بندی مواد غذایی توجیه اقتصادی شرکت فراورده های لبندیس خطوط تولید شیر پاستوریزه طرح توجیه فنی شرکت فراورده های لبندیس دانلود کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس دانلود پروژه شرکت فراورده های لبندیس کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس طرح توجیهی شرکت فراورده های لبندیس پروژه کارافرینی شرکت فراورده های لبندیس پروژه کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس دانلود پروژ: آشنائی با خطوط تولید شیر پاستوریزه وتوانایی تولید شیر استریل وپاستوریزه شیر استریل اخلاق سیاسی در اندیشه امام علی (ع) تیره كاسنی شخصیت علی (ع) پرورش نور ارزشهای سیاسی و اندیشه حضرت علی تحقیق ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع) : ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع) رپین گلاذین كلاپرك تلخه دانلود تحقیقه علف هرز علف هرز تلخه اکوفیزیولوژی پاورپوینت علف هرز تلخه دانلود پاورپوینت علف هرز تلخه(اکوفیزیولوژی) پاورپوینت علف هرز تلخه(اکوفیزیولوژی) : پاورپوینت علف هرز تلخه (اکوفیزیولوژی) بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی بستنی فولاد و بتن مورد مصرف در صنعت پیش تنیدگی جمع شدگی بتن خزش در بتن کرنش‌های دراز مدت در بتن کرنش‌های آنی در بتن تغییرات کرنش در بتن سطح مقطع تبدیل یافته آلودگی میکروبی پیش تنیدگی چیست اتلاف‌های نیروی پیش تنیدگی آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده مرگ دانلود پاورپوینت حقیقت مرگ حقیقت مرگ پاورپوینت حقیقت مرگ پسماند شیرابه تغییرات تنش در فولادهای پیش تنیدگی اتلاف‌های ناشی از سرخوردن تاندون‌ها در گیره‌های مهاری سیستم جمع آوری شیرابه دانلود جنگ نرم دانلود پاورپوینت بیماریهای مهم درختان میوه پاورپوینت بیماریهای مهم درختان میوه دانلود عملیات روانی دانلود پاورپوینت عملیات روانی و مروری بر جنگ نرم پاورپوینت عملیات روانی و مروری بر جنگ نرم ابزار های پیشگیری جنگ نرم مبانی جنگ نرم دانلود پاورپوینت جنگ نرم مبانی، ابزارها، شگردها و راه‌های مقابله اتلاف‌های اصطکاکی پاورپوینت جنگ نرم مبانی، ابزارها، شگردها و راه‌های مقابله دانلود پاورپوینت نانو ساختارها نانو ساختارها نانو پاورپوینت نانو ساختارها :نو ساختارها مفهوم ن مدفن پسماند شیوه‌های مختلف پیش تنیدگی طراحی مقاوم سازی سازه های بتنی افزایش انسجام ساختمان انفصال درسیستم كلاف یكنواختی وانسجام سقف انسجام ساختمان بهبود مقاومت خمشی مصالح بتنی روشهای بهسازی وتقویت بهسازی سقفها : طراحی سیستم جمع آوری شیرابه در مدفن پسماند روشهای بهسازی ومقاوم سازی پی ها مخاطرات ساختگاهی مقاوم سازی پی ها بهسازی دانلود پروژه روشهای مقاوم سازی رشد میکروبی بهسازی دیوارهای باربر مقاوم سازی سازه های فولادی اصلاح سیستم كلاف اینوتر منبع جریان سه فاز روشهای تقویت مقاومت برشی کنترل کننده سرعت کنترل کننده سرعت ، مدار باز روشهای کنترلی موتورهای القایی، کنترل کننده های اسکالر کنترل لغزش اصول کنترل سرعت موتورهای القایی مقایسه محرکه های اینورتر منبع جریان و ولتاژ منابع جریان اینورترهای منبع جریان اینورتر با تشدید سری اینورترهای سه فاز اینوتر تکفاز PWM اینوترپل تکفاز اینورتر تحقیق اینورتر و موتورهای القایی و پمپ ها و صرفه جویی در مصرف انرژی رو خواص پانلهای سه بعدی صنایع غذایی شیر آشنایی با المانهای ساندویچ پانل كاربرد پانل‌های ساندویچی كامپوزیتی در ایران و جهان دلایل عدم استقبال از پانل‌های ساندویچی در ایران پانلهای سه بعدی چیست و چه کاربردی دارد طرح توجیهی کلیات استفاده از پانلهای ساندویچی مزایای استفاده از پانلهای ساندویچی عیب های تری دی پانل مزیت استفاده از سیستم دیوار سه بعدی نسبت به سیستم سن علفهای هرز معرفی علفهای هرز شناسایی علفهای هرز پایان نامه دانلود پایان نامه دانلود پاورپوینت دانلود دانلود پروژه دانلود مقاله دانلود تحقیق پروژه مقاله تحقیق پژوهش پاورپوینت دانلود پژوهش