دانلود تحقیق و مقاله

» بررسی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

بررسی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست ۲۳ تیر ۱۳۹۵

بررسی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیستدسته: حقوق
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۲۸ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۴۲

بررسی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست در ۴۲ صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش

قیمت فایل فقط ۶,۹۰۰ تومان

خرید

 بررسی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست

محیط زیست موضوعی است كه هر چنداز دیرباز مورد توجه بشر و اجتماعات گوناگون انسانی بوده است؛ اما به اهمیت و جایگاه والای آن همانند امروز عنایت نشده است و اكنون نیز آن چنان كه باید مورد حمایت و حفاظت قرار نگرفته است. در چند دهه گذشته، به ویژه چند سال اخیر، به تدریج آگاهی مردم جهان درباره خطراتی كه محیط زندگی آنان را تهدید می‌كند، فزونی یافته. در همین راستا، انجمن‌ها و گروه‌ها و سازمان‌های طرفدار محیط زیست تشكیل شدند و به گونه فعال و مستمر با علل و عوامل مخرب زیست محیطی به مبارزه برخاستند. این تشكیلات موسوم به سبزها و یا صلح سبز و مانند آن تلاش می‌كنند تا توجه مردم جهان را بیش از پیش به واقعیات زیست محیطی و لزوم حمایت از آن در جهت حفظ و استمرار نسل بشر و دیگر موجودات و منابع طبیعی موجود جهان، جلب كنند. در ایران نیز، از چندی پیش این اقدامات آغاز شده است و باید همواره بر گستره آن افزوده شود تا جایی كه تلاش آنان در كنار كوشش‌های دیگر مسئولان و مبادی ذی‌ربط قانونی، قضایی و اجرایی و هم گاهی طبقات گوناگون اجتماعی، منجر به كاهش هر چه بیشتر آلودگی‌های زیست محیطی و افزایش بهبود و بهسازی محیط زیست كه در بهداشت محیط و سلامت آن، به ویژه تندرستی مردم، اثر و افرو عمیق دارد؛ گردد.

 ۱ – مفهوم بهداشت عمومی و محیط زیست

لازم به توضیح است كه تهدید علیه بهداشت عمومی كه در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی بیان شده یكی از عنوان‌های جرایم زیست محیطی است كه مفهوم عالم و گسترده‌ای نیز دارد زیرا قانونگذار زیر این عنوان یگانه، موارد متعددی از جرایم زیست محیطی را به عنوان نمونه مطرح كرده است با استفاده از عبارت این ماده می‌توان گفت كه جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عالم آلودگی محیط زیست است و مقنن خواسته است كه بر مبنای این ماده، از محیط زیست حمایت كند. البته قانونگذار در تبصره یك ماده با استفاده از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع كرده است تا نشان دهد كه هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این كه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…»

و اما در خصوص محیط زیست در قوانین و مقررات كشور ما اعم از قانون اساسی، قوانین عادی و دیگر مقررات، تعریفی از محیط زیست ارایه نشده است، بنابراین در این زمینه نمی‌توانیم به دیدگاه قانونی استناد كنیم و ناگزیر از مراجعه به متون دیگر خواهیم بود. مفاهیم و عبارت گوناگونی در تعریف محیط زیست بیان شده است كه، صرف‌نظر از وجود اختلاف در كلمات، تشابه فراوانی از حیث مفهوم میان آنها وجود دارد. از جملة این تعاریف اینكه محیط زیست عبارت است از محیطی كه فرآیند حیات را فرا گرفته، محیط زیست از طبیعت، جوامع انسانی، و نیز فضاهایی كه با فكر و به دست انسان ساخته شده‌اند، تشكیل یافته است و كل فضای زیستی كره زمین را فرا می‌گیرد. همچنین، در تعریف محیط زیست گفته شده است كه، محیط زیست یك هدیه الهی است كه از مجموعه منابع، موجودات و علل و شرایط هماهنگی كه گرداگرد هر موجود زنده وجود دارد و استمرار زندگی و حیات منوط و وابسته به آن است تشكیل می‌شود.

۲- تاریخچه قانونگذاری

 نخستین قانون زیست محیطی در رابطه با آلودگی آب بود. البته در آن به آلودگی ناشی از زباله نیز توجه شده است. قانون مذكور، قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب ۱۱/۳/۱۳۲۰ می‌باشد. در ماده ۲۰ آن آلوده نمودن آبهایی كه به مصرف شرب می‌رسند و ریختن زباله و یا هر نوع كثافاتی در گذرگاههای عمومی ممنوع شده است. البته در این قانون صرفاً توجه به آبهای آشامیدنی شده و نه آب در كل و بدون در نظر گرفت مجازات فقط اكتفا به ممنوعیت آلوده نمودن آن گردیده است.

در ۱۱/۴/۱۳۳۴ قانون شهرداری به تصویب رسید. در ماده ۵۵ آن به مسائل زیست محیطی شهری توجه شده و شهرداری را ناظر بر اجرای آن نموده است.

قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب مرداد ۱۳۴۶ در ماده ۱۲ استفاده از مواد غیرمجاز و سمی در مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و آرایشی را ممنوع اعلام نموده و مختلف به مجازات پیش‌بینی شده می‌رساند.

قانون آب و نحوه ملی شدن آن در ۲۷/۴/۱۳۴۷ آب را بعنوان یكی از عناصر مهم زیست محیطی مورد توجه قرار می‌دهد. به موجب ماده ۶۰ این قانون هر كسی عمداً آب رودخانه و انهار عمومی و جویبارها و مخازن و منابع و قنوات و چاه‌ها را با اضافه كردن مواد خارجی آلوده كند مجرم بوده و به مجازات پیش‌بینی شده می‌رسد آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب در ۳۰/۸/۱۳۵۰ و سپس در ۲۴/۹/۱۳۶۳ و ۱۸/۲/۱۳۷۳ به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، در همین رابطه باید به قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۵۴، قانون لایحه قانونی راجع به عضویت ایران در كنوانسیون منطقه‌ای كویت برای همكاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریائی و نواحی ساحلی مصوب ۲۱/۹/۱۳۵۸، قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱، قانون اجازه الحاق به پروتكل راجع به آلودگی دریائی ناشی از اكتشاف و استخراج از فلات قاره مصوب ۲/۷/۱۳۷۰، قانون پروتكل راجع به حمایت محیط زیست دریائی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشكی مصوب ۹/۱۲/۱۳۷۱، قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۳۱/۱/۱۳۷۱ مجلس، آئین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۲۴/۴/۱۳۷۱ هیأت وزیران اشاره نمود. مسئله آلودگی‌های شیمیائی و زباله، نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این مورد می‌توان به قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد مصوب ۲۵/۶/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی ایران اشاره نمود. مسئله آلودگی هوا نیز مورد توجه قانونگذاران ایران قرار گرفته و در قوانین متعدد مقررات حقوقی مربوطه تدوین گردیده است. آئین‌نامه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴ كمیسیونهای مجلس، آئین‌نامه تعزیرات حكومتی در شهرداریهای كشور در خصوص شهروندان و كاركنان مصوب ۲۵/۳/۱۳۶۷ و ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیكلت سواران متخلف مصوب ۱۲/۴/۱۳۵۶ و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۳/۲/۱۳۷۴ از مهمترین قوانین وضع شده در این موضوع می‌باشند. در دو نحوه جلوگیری از آلودگی هوا ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع بوده و مرتكب مورد تعقیب قرار می‌گیرد.

در ۲۹/۴/۱۳۵۴ قانون اراضی مستحدث و ساحلی به تصویب مجلس می‌رسد كه مسئله تخریب خاك را مورد توجه قرار می‌دهد و در ۲۰/۱/۱۳۶۸ قانون محافظت در برابر اشعه و آئین‌نامه اجرائی آن در ۲/۲/۱۳۶۹ به موضوع آلودگی اتمی می‌پردازد.

همچنین باید از تصویب نامه ۱۳۶۹ هیئت وزیران راجع به انتقال صنایع آلوده كننده و مزاحم محیط زیست تهران نام برد كه از جمله مهمترین مصوبات در جهت كاهش آلودگی شهر تهران می‌باشد همچنین در خصوص آلودگی ناشی از پسماندها، قانون مدیریت پسماندها در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید.

بخش دوم: عناصر تشکیل دهنده جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست

۱-عنصرقانونی

منظور از عنصر قانونی آن است كه فعل یا ترك فعل از سوی قانونگذار جرم تلقی شده باشد و برای آن مجازات نیز در نظر گرفته شده باشد.  

قانون اساسی در اصل ۱۶۹ به این موضوع پرداخته است و در این باره گفته است: «هیچ فعل یا ترك فعلی به استناد قانونی كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود».

 عنصر قانونی جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست در حقوق ایران قوانین و مقرراتی هستند كه، در آنها فعل یا ترك فعل موجب ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست شده است و برای مرتكب یا مرتكبین نیز حسب مورد، مجازات تعیین شده است.

 ۱-۱- ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی

در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر اقدامی كه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده كردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم كننده در رودخانه‌ها، زباله‌ در خیابان‌ها و كشتار غیرمجاز دام استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف كشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتكبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یك سال محكوم خواهند شد.» با استفاده از عبارت این ماده می‌توان گفت كه جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عام آلودگی محیط زیست است. البته قانونگذار در تبصره یك ماده با استفاده از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع كرده است تا نشان دهد كه هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این كه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…».

همچنین از عبارت «از قبیل» كه در صدر ماده آمده است مشخص است كه مصادیق مذكور در ماده تمثیلی است. بنابراین می‌توان گفت هر عملی كه به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید نماید و یا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود. مگر اینكه مرتكب مشمول قانون خاص دیگری گردد. نتیجه اینكه این ماده را می‌توان،ماده عام جرائم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانست.

۱ـ۲ـ آلودگی آب

جرم آلاینده كردن آب یكی از مهم‌ترین جرایم زیست محیطی است. این جرم در قوانین و مقررات متعدد مورد توجه واقع شده است، كه پاره‌ای از مهم‌ترین مقررات مزبور عبارتند از:

۱ـ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ است كه در ماده ۱۱ آن آلوده كردن آب‌هایی كه برای شرب به مصرف می‌رسند، ممنوع اعلام شده است.

۲ـ قانون آب و نحوه ملی شدن آب مصوب ۱۳۴۷ است كه ماده ۶۰ آن راجع به آلوده كردن عمدی آب رودخانه، نهرهای عمومی، جویبارها، مخازن، منابع، چاه‌ها و قنات با افزودن مواد خارجی است. در این ماده، آلوده كردن آب ممنوع و جرم دانسته شده است.

۳ـ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ است كه در ماده ۴۶ آن آلوده كردن آب ممنوع اعلام شده است.

۴ـ قانون شكار و صید است كه در بند دال ماده ۱۲ آن آلوده كردن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌های حفاظت شده، چشمه‌ها و آبشخورها با موادی كه سبب آلودگی آب و از بین رفتن آبزیان شود جرم تلقی شده است.

همچنین، در ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مصوب ۱۳۵۴، از آلوده كردن رودخانه‌های مرزی و آب‌های داخلی و دریای سرزمینی در ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث سالی مصوب ۱۳۵۴، از تجاوز به حریم دریا، دریاچه و تالاب، در بند ز ماده ۶ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایراندر خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲، از هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی بر خلاف مقررات جمهوری اسلامی ایران، و در ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۴، آیین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳، قوانین برنامه‌های دوم، سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳، ۱۳۷۹، ۱۳۸۴، از آلودگی آب‌ها و منابع آبزی سخن گفته شده است و این اعمال ممنوع و جرم خوانده شده است.

 ۱-۳- آلودگی هوا

تعدد قوانین و مقررات مربوط به جرم زیست محیطی آلودگی هوا مانند موضوع آلودگی آب نیست. مربوط به جرم زیست محیطی آلودگی هوا مانند موضوع آلودگی آب نیست. جدای از ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی كه شامل جرم آلوده كردن هوا نیز می‌شود، مهمترین قانون خاص در این باره قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحی ۱۳۸۳ است. در ابتدای ماده ۲ این قانون، اقدام به هر عملی كه سبب آلوده شدن هوا شود ممنوع، یعنی جرم دانسته شده است. سپس در موارد دیگر این قانون از چگونگی تحقق این جرم از طریق نحوه استفاده از وسایل نقلیه موتوری (مواد ۴ تا ۱۲)، كارخانجات، كارگاه‌ها و نیروگاهها، (مواد ۱۲ تا ۲۱) و منابع تجاری، خانگی و متفرقه (مواد ۲۲ تا ۲۷) سخن گفته شده است.

در ماده ۴ قانون مزبور آمده است: «استفاده از وسایل نقلیه موتوری كه بیش از حد مجاز مقرر دود و آلوده كننده‌های دیگر وارد هوای آزاد نمایند ممنوع است.» در ماده ۱۴ نیز چنین عنوان شده است: «فعالیت‌ كارخانجات و كارگاه‌های جدیدی كه ضوابط و معیارهای موضوع ماده ۱۲ را رعایت ننمایند و همچنین فعالیت و بهره‌برداری از كارخانجات وكارگاه‌ها و نیروگاه‌هایی كه بیش از حد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند ممنوع است». و ماده ۲۲ نیز مقرر می‌دارد كه: «پخش و انتشار هر نوع مواد آلوده كننده هوا بیش از حد مجاز از منابع تجاری، خانگی، و متفرقه در هوای آزاد ممنوع است». همچنین، در ماده ۲۴ آمده است، «سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و هر گونه نخاله در معابر عمومی و فضای باز ممنوع است.»

از جمله قوانین و مقررات دیگری كه در این زمینه وجود دارد می‌توان از قانون نفت مصوب ۱۳۶۶، قانون ممنوعیت ایجاد تأسیسات و كارگاه‌های مضر بهداشت و آسایش در شهرها و حومه مصوب ۱۳۲۸، قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۶ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی ۵/۴/۱۳۸۱، آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۹، تبصرة ۸۲ از قانون برنامه دوم توسعه، مواد متعددی از قانون برنامه سوم توسعه و مادة ۶۲ از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، و مصوبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۶۹ هیأت وزیران راجع به آلودگی هوا نام برد.

۱-۴- آلودگی صوتی

درباره جرم آلودگی صوتی قوانین ومقررات زیادی در حقوق ایران وجود ندارد. در قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست كه یكی از مصادیق ركن قانونی این جرم است. بدون آن كه تعریفی از آن ارایه شود، فقط از آن نام برده شده است. در ماده ۱۰ این قانون مقررات جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان‌آور به محیط زیست را موكول به تدوین آیین‌نامه مربوط به تصویب آن از سوی مجلس كرده است كه تاكنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.

در بند ۲۰ اصلاحی ماده ۵۵ قانون شهرداری مشاغل و كارهایی كه ایجاد مزاحمت و سروصدا كند، ممنوع اعلام شده است. همچنین در ماده واحده قانون تشدید مجازات موتور سیكلت سواران متخلف مصوب ۱۳۵۶ تولید صداهای ناهنجار از لوله اگزوز موتور سیكلت گازی ممنوع (جرم) اعلام شده است.

جدای از مقررات یاد شده و نیز ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی كه به گونه‌ای از این جرم سخن گفته‌اند، تنها ركن قانونی كه آلودگی صوتی را به شكل مستقل مطرح كرده است و آن را جرم و مستوجب مجازات دانسته است، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و آیین‌نامه اجرایی آن است. در ماده ۲۷ این قانون چنین آمده است: «ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع می‌باشد.» و در ماده ۳۲ اصلاحی این قانون مجازات این جرم مشخص و تشدید شده است.

۵-۱- آلودگی خاك

در مورد ركن قانونی جرم زیست محیطی آلودگی خاك نخست باید از ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و تبصره آن سخن گفت. در این ماده ابتدا هر گونه آلودگی محیط زیست ممنوع (جرم)( دانسته شده است. سپس آلودگی محیط زیست تعریف شده و در این تعریف از آلودگی خاك نیز نا برده شده است. به این ترتیب می‌توان ماده ۹ را نخستین مصداق عنصر قانونی این جرم تلقی كنیم.

در قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۱۳۵۴ نیز از آلودگی خاك سخن گفته شده است. در ماده ۱۱ این قانون آمده است: «هر كس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه‌ها و تالاب‌‌های كشور تجاوز كند و یا اراضی مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاك و سنگ تخریب نماید به حسب جنحه‌ای تا سه سال و خلع ید محكوم خواهد شد.»

در حال حاضر ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی یكی از مهمترین مواد ركن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌رود. در تبصره ۲ این ماده همانند ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، ضمن تعریف آلودگی محیط زیست، از آلودگی خاك نیز به عنوان یكی از مصادیق این آلودگی و جرم عام زیست محیطی نام برده شده است. به علاوه، مادة ۶۹۰ قانون یاد شده و قانون مدیریت پسماندها، قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی و قوانین برنامه‌های توسعه كشور را نیز می‌توان در این باره مورد توجه و بررسی قرار داد.

۱-۶- آلودگی شیمیایی و هسته‌ای

این قسم از جرایم زیست محیطی از عنصر قانونی مختلف و متعدد برخوردار نیست. در تعریفی كه ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی از آلودگی محیط زیست ارایه كرده است، آشكارا از آلودگی شیمیایی و هسته‌ای سخنی به میان نیامده است. هر چند مطرح نشدن جرم زیست محیطی آلودگی شیمیایی و هسته‌ای در این موارد آن را از قلمرو این جرایم خارج نخواهد كرد. با این حال بهتر بود كه مقنن به ویژه در ماده ۶۸۸ و تبصره ۲ آن، از این آلودگی‌ها و سایر مصادیق مهم آلودگی محیط زیست نام برد تا ثابت كردن این نكته كه قانونگذار به این موارد، مرتبه و اهمیت آنها نیز توجه داشته است، نیازمند استدلال نباشد.

برای مواد ۱۸ و ۱۹ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۱۳۶۸ بهره‌برداری از منابع مولد اشعه، رعایت نكردن دستورالعمل‌های حفاظتی توسط كاركنان با اشعه، كار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی، ایجاد اختلالدر كار با اشعه و یا منابع مولد اشعه و نیز بهره‌برداری از منابع مولد شعه كه توسط واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی ایران ـ به موجب بند ۴ ماده ۲ قانون مربوط به تأسیس این سازمان) كه ممنوع اعلام شده است جرم محسوب می‌شود. نكته مهم در این زمینه آن است كه احتمال دارد در اثر وقوع هر یك از موارد بالا آلودگی هستهای به وجود آید.

همچنین بر مبنای ماده ۶ قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲ كه هر گونه آلودگی محیط زیست دریایی ایران مشمول مقررات كیفری و مدنی دانسته شده است، به موجب ماده ۹ آن قانون عبور شناورهای جنگی، زیردریایی‌ها، شناورهای با سوخت هسته‌ای، شناورها و زیردریایی‌های حامل مواد اتمی یا خطرناك و یا زیان‌آور برای محیط زیست و مانند آن منوط به موافقت قبلی مقامات صلاحیت‌دار كشور شده است. در این قانون آلودگی هسته‌ای و اتمی آب‌ها و مناطق دریایی به خوبی مورد توجه قرار گرفته است.

در ماده ۱۰ آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب ۱۳۷۱ نیز، آلودگی محیط زیست به وسیله سموم و مواد شیمیایی مورد توجه قرار گرفته است و بر جلوگیری از پیدایش این گونه آلودگی‌ها تأكید شده است.

۱-۷- آلودگی ناشی از زباله و نخاله

مهمترین قوانین و مقرراتی كه ركن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌آیند عبارتند از:

۱ـ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن

۲ـ قانون شهرداری

۳ـ قانون مجازات اسلامی

۴ـ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب ۱۳۲۰٫

۵ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳٫

۶ـ آیین‌نامه بهداشت

۷ـ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۹

۸ـ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳

ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، ریختن زباله در خیابان‌ها را به عنوان یكی از اشكال تهدید علیه بهداشت عمومی (محیط زیست) دانسته و آن را به منزله یكی از مصادیق این جرم بر شمرده است.

در ماده ۲۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا كه مهمترین ركن قانونی این جرم محسوب می‌شود از این جرم به شكل جداگانه نام برده شده است. در این ماده سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر عمومی ممنوع (جرم) اعلام شده است. دلیل آن كه این قانون از جرم آلودگی ناشی از زباله (آن هم به شكل جداگانه) نام برده است آن است كه، سوزاندن زباله و آلودگی ناشی از آن اثر ناگوار مستقیمی بر وضعیت و كیفیت هوا خواهد گذارد. به عبارت دیگر، نتیجه این جرم به معنای تحقق آلودگی هوا نیز خواهد بود.

این متن فقط قسمتی از بررسی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست می باشد

جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید

قیمت فایل فقط ۶,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : بررسی تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست , بررسی , تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست , بهداشت عمومی , آلودگی محیط زیست , دانلود بررسی

منبع مطلب : http://tahghaigh.marketfile.ir/product-30605-Reviews-threat-to-public-health-and-environmental.aspx

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

بیوگرافی نویسنده

مشاهده تمامی 12471 پست

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.


برچسب ها
بافت سنگهای آذرین سنگهای آذری منشع ساختمانهای سنگی سنگه و خرده سنگها سنگهای رسوبی سنگهای شدگی انواع سنگ ساختمان شیمایی سنگها اقسام سنگهای دگرگون سنگهای دگرگونی : دانلود پروژه تزئینات سنگ دانلود پژوهش تونل امامزاده هاشم لوله کشی هیدرولیک سیم کشی قالب شیب قالب قالب لغزنده مقطع متغیر دانلود پروژه تونل امامزاده هاشم دانلود پایان نامه تونل امامزاده هاشم دانلود مقاله تونل امامزاده هاشم دانلود تحقیق تونل امامزاده هاشم دانلود رساله تونل امامزاده هاشم شکل طبیعی سنگ شکل ساختگی سنگها دانلود پژوهش بررسی روسازی های بت دانلود تحقیق بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز دانلود مقاله بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز دانلود رساله بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز پروژه ترمزها ترمز ترمزهای هیدرولیک صنعت خودرو ایمنی خودرو ترمز اتومبیل دانلود پایان نامه بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز سنگ مارسی سنگهای آهکی ماسه سنگ ها انواع سنگ ها ساختمانی سنگ برای مصارف ساختمانی عملیات ساختمانی سنگ ویژگ سنگ ساختمتانی فساد در سنگ تنظیم قالب لغزنده نحوه اجرای بازشوها و آرماتورهای انتظار خانواده كدوئیان دانلود خانواده كدوئیان دانلود پاورپوینت خانواده كدوئیان(سبزیجات) پاورپوینت خانواده كدوئیان سبزیجات تیره كدوئیان كدو کلیات گیاه شناسی فواید و معایب كشت زیر پلاستیك بدون پلاستیك طریقه كشت و كار خانواده كدوئیان پاورپوینت خانواده كدوئیان(سبزیجات) پاورپوینت خانواده كدوئیان (سبزیجات) سفیدک سطحی یا پودری مو سفیدک پودری سیب بیماری میوه ها دانلود بیماریهای درختان میوه سفیدک داخلی یا دروغین یا کرکی مو زنگ درختان میوه هسته دار پیچیدگی برگ هلو یا ل لکه آجری بادام لکه سیاه سیب هندوانه خربزه ایرشیپ طراحی بدنه طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها دانلود پایان نامه بررسی نوآوری های فلسفه اشراق زیر دریائی طراحی بدنه ایرشیپ بالا کشیدن قالب و سرعت اجرای عملیات دستگاه قدرت هیدرولیکی مزایا و معایب استفاده از روش قالب لغزنده عمودی طراحی بدنه زیر دریائی پایان نامه بررسی نوآوری های فلسفه اشراق نوآوری های فلسفه اشراق آفات و بیماریهای خان خیار خیارچنبر طالبی بررسی نوآوری های فلسفه اشراق فلسفه اشراق دانلود پایان نامه رشته فلسفه الهیات فلسفه هیدرولیک ترمزabs دانلود پاورپوینت سنگ سنگ دانلودپاورپوینت انواع سنگها پاورپوینت کانی ها و انواع سنگها پاورپوینت ژیمناستیک دانلود پاورپوینت ژیمناستیک معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران پاورپوینت معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران برچسب ها : پاورپوینت معرفی و شناسایی مهمترین علفهای هرز ایران ژیمناستیک پاورپوینت کانی ها و انواع سنگ ها زیتون سازو تیره جگنها سوف (سرسپوس) اویار سلام تیره تاج : پاورپوینت طرح توجیهی زیتون دانلود طرح توجیهی زیتون طرح توجیهی زیتون دانلود پاورپوینت طرح توجیهی زیتون مهمترین علفهای هرز ایران مهمترین خانواده های علفهای هرز دولپه ای بدون گلبرگ جوش فلزات رنگی و جوش لیزری دانلود پایان نامه جامعه شناسی دانلود پروژه جامعه شناسی دانلود پژوهش جامعه شناسی جوش فلزات رنگی دانلود پاورپوینت انواع تولید مثل تولید مثل پاورپوینت انواع تولید مثل جوش لیزری دانلود تحقیق جامعه شناسی جامعه شناسی Chenopodiacea اسفناجیان Amaranthaceae تاج خروس هفت بند Polygonaceae دانلود مقاله جامعه شناسی Urticaceae گزنه قیاق چسبك روشهای عایق بندی ( ای جلوگیری از مجاورت و برخورد آب با سطح خارجی تونل مترو روشهای نگهداری و جلوگیری از نفوذ آب به داخل فضای تونلهای مترو روشهای حفاری متداول در حفر تونل های مترو تهران : دانلود پروژه بارگذاری ساختمان شناخت بارها بارهای زنده Dead load بارهای مرده سامانه‌های انتقال بار وضعیت آبهای زیرزمینی در دشتهای جنوب تهران كلیاتی در مورد وضعیت زمین شناسی مهندسی دشتهای جنوب تهران بیکاری ادواری بیکاری اتفاقی بیکاری تحقیق در مورد بیکاری بیکاری تکنولوژی مشاغل غیر رسمی شناخت وضعیت زمین شناسی و آبهای زیرزمینی در دشتهای جنوب تهران احداث تونل مترو و برخورد با مشكلات سفره آبهای زیرزمینی در آبرفتهای جنوب دشت تهران دانلود تحقیق در مورد بیکاری Live loads بار برف سوروف پنجه مرغی علف پشمكی دم روباهی كشیده جو وحشی چچم چاودار چمن یكساله علف خونی ( علف قناری) ارزن وحشی مادر گندم رده بندی علفهای هرز جریان حول اجسام جریان بند Wind load بارگذاری باد Snow load رفتار جریان جریان دانلود پاورپوینت رده بندی علفهای هرز پاورپوینت رده بندی علفهای هرز انتقال حرارت بیماریهای درختان میوه بیماریهای مهم درختان میوه E خود بیمار انگاری 3 همه‌گیرشناسی D اختلال درد 1تعریف ترس یا باور بیمارگونه از مبتلا بودن به یك بیماری جدی در : دانلود مقاله المانهای ساندویچ پانل به همراه فایل پاورپوینت جهت ارائه دانلود رساله تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان دانلود پایان نامه تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان دانلود پروژه تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان C اختلال تبدیلی B اختلال شبه جسمی نامتمایز مقایسه شدت بدشكلی بدنی و چاقی در پسران و دختران دورة متوسطه ناحیه4 مشهد : دانلود مقاله المانهای ساندویچ پانل ارزش ها در جنگ اختلالات شبه جسمی در DSMIV 24 اختلال بدریختی بدن برخی از عوامل پویائی مشابه افسردگی وجود یك یا دو A اختلال جسمانی كردن دانلود تحقیق تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان دانلود مقاله تحلیل پارامتریك رفتار لرزه ای عوارض توپوگرافی مثلثی شکل در فضای زمان ماهی خواص خواص ماهی و میگو و اثرات امگا 3 میگو اثرات آلودگی باكتریایی بررسی آلودگی باكتریایی بستنی های مختلف در سطح شهر تهران امگا 3 مواد لبنی تهیه مواد لبنی کارخانه قند قند صنایع غذایی کارخانه قند پروژه کارآفرینی طرح اشتغال زایی میكروارگانیزم‌ كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی دستگاه سیاسی از دیدگاه امام علی (ع) نامه ای معرف شخصیت علی مواد غذائی بسته بندی های پلاستیکی تک لایه مهاجرت مواد صنایع غذایی شیر شیر شتر شیر استریل خطوط تولید شیر پاستوریزه دانلود پروژ: آشنائی با خطوط تولید شیر پاستوریزه وتوانایی تولید شیر استریل وپاستوریزه بسته بندی مواد غذایی : بسته بندی مواد غذایی (بررسی مهاجرت مواد از بسته بندی های پلاستیکی تک لایه به مواد غذائی درون آنها) طرح توجیهی شرکت فراورده های لبندیس پروژه کارافرینی شرکت فراورده های لبندیس پروژه کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس دانلود پروژه شرکت فراورده های لبندیس توجیه اقتصادی شرکت فراورده های لبندیس طرح توجیه فنی شرکت فراورده های لبندیس دانلود کارآفرینی شرکت فراورده های لبندیس دانلود تحقیقه : پاورپوینت علف هرز تلخه (اکوفیزیولوژی) تحقیق ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع) : ارزش های سیاسی در معنای زندگی و اندیشه ی حضرت علی(ع) رپین ارزشهای سیاسی و اندیشه حضرت علی پرورش نور اخلاق سیاسی در رفتار امام علی اخلاق سیاسی در اندیشه امام علی (ع) شخصیت علی (ع) گلاذین كلاپرك تیره كاسنی پاورپوینت علف هرز تلخه دانلود پاورپوینت علف هرز تلخه(اکوفیزیولوژی) پاورپوینت علف هرز تلخه(اکوفیزیولوژی) اکوفیزیولوژی علف هرز تلخه تلخه علف هرز بستنی طرح کارآفرینی تغییرات کرنش در بتن آلودگی میکروبی شیوه‌های مختلف پیش تنیدگی کرنش‌های آنی در بتن کرنش‌های دراز مدت در بتن تغییرات تنش در فولادهای پیش تنیدگی جمع شدگی بتن خزش در بتن فولاد و بتن مورد مصرف در صنعت پیش تنیدگی پیش تنیدگی چیست پسماند شیرابه مدفن پسماند پاورپوینت حقیقت مرگ حقیقت مرگ آنالیز و طراحی اعضای خمشی پیش تنیده مرگ دانلود پاورپوینت حقیقت مرگ اتلاف‌های نیروی پیش تنیدگی اتلاف‌های ناشی از سرخوردن تاندون‌ها در گیره‌های مهاری ابزار های پیشگیری جنگ نرم مبانی جنگ نرم دانلود جنگ نرم پاورپوینت عملیات روانی و مروری بر جنگ نرم دانلود پاورپوینت عملیات روانی و مروری بر جنگ نرم دانلود پاورپوینت بیماریهای مهم درختان میوه پاورپوینت بیماریهای مهم درختان میوه دانلود عملیات روانی دانلود پاورپوینت جنگ نرم مبانی، ابزارها، شگردها و راه‌های مقابله پاورپوینت جنگ نرم مبانی، ابزارها، شگردها و راه‌های مقابله :نو ساختارها مفهوم ن اتلاف‌های اصطکاکی پاورپوینت نانو ساختارها نانو دانلود پاورپوینت نانو ساختارها نانو ساختارها سیستم جمع آوری شیرابه سطح مقطع تبدیل یافته انسجام ساختمان بهبود مقاومت خمشی مصالح بتنی یكنواختی وانسجام سقف انفصال درسیستم كلاف بهسازی سقفها بهسازی دیوارهای باربر افزایش انسجام ساختمان مقاوم سازی سازه های بتنی روشهای بهسازی وتقویت بهسازی دانلود پروژه روشهای مقاوم سازی رشد میکروبی مقاوم سازی پی ها مخاطرات ساختگاهی مقاوم سازی سازه های فولادی طراحی اصلاح سیستم كلاف روشهای بهسازی ومقاوم سازی پی ها کنترل لغزش اصول کنترل سرعت موتورهای القایی منابع جریان روشهای کنترلی موتورهای القایی، کنترل کننده های اسکالر کنترل کننده سرعت ، مدار باز روشهای تقویت مقاومت برشی : طراحی سیستم جمع آوری شیرابه در مدفن پسماند کنترل کننده سرعت اینوتر منبع جریان سه فاز مقایسه محرکه های اینورتر منبع جریان و ولتاژ اینوترپل تکفاز اینورترهای منبع جریان تحقیق اینورتر و موتورهای القایی و پمپ ها و صرفه جویی در مصرف انرژی رو اینوتر تکفاز PWM اینورتر اینورتر با تشدید سری اینورترهای سه فاز دلایل عدم استقبال از پانل‌های ساندویچی در ایران پانلهای سه بعدی چیست و چه کاربردی دارد خواص پانلهای سه بعدی آشنایی با المانهای ساندویچ پانل صنایع غذایی کلیات استفاده از پانلهای ساندویچی شیر كاربرد پانل‌های ساندویچی كامپوزیتی در ایران و جهان طرح توجیهی شناسایی علفهای هرز مزایای استفاده از پانلهای ساندویچی معرفی علفهای هرز علفهای هرز عیب های تری دی پانل مزیت استفاده از سیستم دیوار سه بعدی نسبت به سیستم سن دانلود پایان نامه پایان نامه دانلود پاورپوینت دانلود دانلود پروژه مقاله پروژه دانلود تحقیق دانلود مقاله تحقیق پژوهش پاورپوینت دانلود پژوهش