دانلود تحقیق و مقاله

» 2016 » مارس

عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایراندسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۵۵ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۴۱

بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد

قیمت فایل فقط ۳,۹۰۰ تومان

خرید

عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران

      بی گمان، قانون مدنی ایران در نظام حقوقی این مرز و بوم از امتیاز و اتقان چشمگیری برخوردار است، بگونه‏ای كه از بدو تصویب آن تاكنون به ندرت دستخوش تغییرات و تحولات قانونگذاری واقع شده است، و البته این امر معلول عوامل گوناگونی است كه مهمترین آنها، انطباق این قانون با اعتقادات جامعه و فرهنگ حاكم بر آن می‏باشد. چرا كه نویسندگان قانون مدنی، در تدوین این مجموعه، به غیر از قوانین اروپایی مانند فرانسه و سویس تا حد بسیار زیادی تحت تأثیر مقررات فقهی و آراء فقهای شیعه بوده‏اند تا جائی كه بسیاری از عبارات این قانون برگردان لفظ به لفظ عبارات فقهای امامیه است، به ویژه آنكه به موجب اصل ۱۱ متمم قانون اساسی سال ۱۳۲۵ ق (۱۲۸۵ ش، ۱۹۰۷ م) تصویب قوانین مخالف شرع اسلام و مذهب شیعه دوازده امامی ممنوع اعلام شده بود. از اینرو تلاش و سعی نویسندگان این قانون بر این بوده است كه هنگامی از مفاهیم حقوق خارجی بهره گرفته شود كه این مفاهیم با مقررات حقوق امامیه سازگار و قابل انطباق باشد. ولی متأسفانه این تلاش در همه زمینه‏ها موفق نبوده و ورود برخی مقررات حقوق خارجی در پیكره قانون مدنی باعث نوعی ناهمگونی و احیانا تعارض میان برخی مواد شده است.به هر حال یكی از مسایلی كه در این قانون آمده است مبحث ضمان درك است كه نویسندگان این قانون آن را در شمار تعهدات ناشی از عقد بیع صحیح شمرده‏اند (ماده ۳۶۲ ق.م) كه در این مورد از حقوق مدنی فرانسه پیروی شده است ولی از سوی دیگر در وضع قوانین مربوط به ضمان درك (مواد ۳۹۳ – ۳۹۰ ق.م) از مقررات فقه امامیه در خصوص مقررات مربوط به فروش مال غیر (معاملات فضولی) و خیار تبعض صفقه و غصب تبعیت شده كه این امر باعث نوعی تعارض در برخی مواد مربوط به ضمان درك (م ۳۹۱ ق.م) با برخی از مواد بیع فضولی (مواد ۲۶۴ ـ ۲۴۷ ق.م) شده است.از اینرو اگر پیشنهاد حذف مقررات ناظر به ضمان درك مطرح گردد سخنی به گزاف گفته نشده است  زیرا قانون مدنی را از داشتن تناقض در مبنای حقوقی در مورد فروش مال غیر، حفظ گردیده است به ویژه آنكه با داشتن سایر مقررات راجع به فروش مال غیر، از قوانین ناظر به ضمان درك بی نیاز خواهد بود.

عقد ضمان
        ضمان در فقه و قانون مدنی به دو تعبیر استعمال شده است یکی به معنای عقد ضمان و آن عبارت است از اینکه شخصی ،مالی را که بر ذمه دیگری می باشد به عهده گیرد و دیگری به معنای مسئولیت مدنی .البته در فقه نیز ضمان به دو تعبیر مصطلح گردیده ،یکی ضمان بالمعنی الاعم که عبارتست از عقد ضمان ،عقد کفالت و عقدحواله و دیگری ضمان بالمعنی الاخص است که منحصراً مربوط به عقد ضمان است .
       عقد ضمان ،یکی از انواع عقود اسلامی است که در مقایسه با سایر عقود بیشتر و پیشتر مبتلابه جامعه بوده و هست .دراین راستا فقها و حقوقدانان مشهور به فحص و بررسی درمتن و ماهیت آن و حتی به حواشی آن نیز اهتمام ورزیده اند و از دیگر سو ،به علت اختلافی بودن ماهیت این عقد بین فقهای اهل تشیع و تسنن ،دامنه بحث بسیار گسترده و وسیع گردیده است .
کتاب حاضر، کنکاشی علمی و تحقیقی است مدون و منظم هم درقانون مدنی و هم درریشه یابی منابع فقهی و حقوقی عقد ضمان و هم چنین مؤلف محترم سعی وافر در تقارن آن با نظام حقوقی معاصر دنیا و تطبیق آن با فقه اهل سنت داشته است .

       یكى از شرایط لازم براى صحت عقد بیع این است كه بایع ،مالك مبیع و یا نماینده در فروش آن باشد؛ در غیر این صورت اگر شخص اقدام به فروش مال غیر بنماید و مالك، قرارداد فضولى را كه غیر نافذ بوده، رد نماید؛ علاوه بر اینكه از لحاظ كیفرى به موجب ماده (۱)   قانون راجع به انتقال مال غیر، انتقال دهنده كلاهبردار محسوب مى شود، از لحاظ حقوقى نیز به خاطر بطلان معامله انجام شده اگر مشترى ثمن را به بایع ادا نكرده باشد؛ ملزم به تأدیه آن نمى باشد؛ زیرا دلیلى براى پرداخت آن وجود ندارد و در صورتى كه ثمن تأدیه شده باشد بایع باید ثمنى را كه اخذ نموده  مسترد نماید و در صورت جهل مشترى به وجود فساد بیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن از عهده غرامات وارده به مشترى نیز برآید كه چنین ضمانی به ضمان درک مشهور می باشد.

قیمت فایل فقط ۳,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران , عقد ضمان , قانون مدنی ایران , پروژه , تحقیق , مقاله , پایان نامه , عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران , پروژه عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران , تحقیق عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران , مقاله عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران , پایان نامه عقد ضمان در فقه و قانون مدنی ایران , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

منبع مطلب : http://tahghaigh.filenab.com/product-52463-aa.aspx

دانلود مقاله عدم النفع ۱۲ فروردین ۱۳۹۵

دانلود مقاله عدم النفعدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۳۸ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۵

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع۲۳ را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند

قیمت فایل فقط ۳,۹۰۰ تومان

خرید

عدم النفع

عدم النفع را در لغت می توان به معنای سود نبردن و افزودن نشدن بر دارایی، تعریف کرد اما فقها و حقوقدانان عدم النفع۲۳ را به معنای منع از نفع دانسته و آن را یک اقدام و عملی می شمارند که سبب  سود نبردن یا افزودن نشدن بردارایی است و پیامدهای حقوقی خاص خویش را  دارد. یافتن تعریف و نشان دادن مفهوم عدم النفع به این معنای اخیر در آثار کلاسیک حقوقی کار چندان دشواری به نظر نمی رسد. اما پیگیری این معنا و مفهوم در منابع فقه اسلامی تحمل بیشتری را می طلبد. در مقاله حاضر با تعیین مفهوم عدم النفع و بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این زمینه به نحوی جبران این خسارت در عرصة فقه و حقوق پرداخته شده است.

طرح مساله

در تبین معنا و مفهوم کلمه «عدم النفع» اولین نکته، رفع ابهام دربیان معنی و مفهوم این واژه است. در بررسی دیدگاه فقها و حقوقدانان در این مساله، با این سوال روبرو می شویم که این دو گروه در مواجهه با این رویداد چه حکمی دارند و این حکم بر اساس کدام مبانی صادر شده است. حقوق دانان با رویکردی عملگرا و اتکای به عرف بر این باور هستند که ممانعت از تحصیل سود دیگران، مصداق ایراد خسارت به غیر و موجب مسئولیت فاعل خسارت است. آنان با بیان شرایطی برای خسارت قابل جبران دقیقاً معلوم کرده اند که دامنه و قلمرو خسارت قابل مطالبه کدام است؛ در مقابل این دیدگاه، فقها بادیدی نظری و ذهنگرا با این مسئله روبرو شده اند با این حال به نظر می رسد بر خلاف آنچه شهرت یافته، فقها نیز در کلیت موضوع  با حقوق دانان هم رای بوده و جلوگیری از سود بردن دیگران را موجب ضمان می دانند شاهد بر این مدعی ادله متعددی است که از آراء و اقوال ایشان استنباط  می گردد، ولی در دو مورد است که فقیهان از حکم ضمان «عدم النفع» خودداری ورزیده اند، یکی جلوگیری از کارکردن انسان حرو دیگری ممانعت از فروش کالا و کاهش بهای آن در زمان ممانعت، نوشتار حاضر نشان می دهد. تمام اقوالی که در مخالفت فقها با حکم به ضمان در «عدم النفع» نقل می شود منحصر به یکی از این دو مورد است که برفرض قبول مخالفت فقها با حکم ضمان در این مورد، اصل حکم همچنان پا بر جا خواهد ماند و حال آنکه تأمل در سخنان فقها بویژه متأخرین از ایشان گویای آن است که اصولاً مبانی مذکور قابل مناقشه هستند. لذا در نهایت می توان به به تقریب دیدگاه فقهی و حقوقی در این زمینه امیدوار بود و با این مبنا در جهت اصلاح قوانین مربوط همت گماشت.

مقالة حاضر در دو محور فقهی و حقوقی، در صدد بحث از ماهیت عدم النفع و دیدگاههای فقها و حقوقدانان پیرامون این مساله و قائل به خسارت بودن عدم النفع می باشد. در این نوشتار سعی شده تا ادلة قائلین به مسئولیت ناشی از عدم النفع مورد بررسی قرار گیرد و در مقابل ادلة قائلین به عدم مسئولیت ناشی از عدم النفع نیز بیان شود.

قیمت فایل فقط ۳,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : دانلود مقاله عدم النفع , عدم النفع , مال , مالیت , تفویت منفعت , فوت منفعت , ضرر , ضمان , مسئولیت , پروژه , تحقیق , مقاله , پایان نامه , عدم النفع , پروژه عدم النفع , تحقیق عدم النفع , مقاله عدم النفع , پایان نامه عدم النفع , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

منبع مطلب : http://tahghaigh.filenab.com/product-52462-aa.aspx

دانلود مقاله ضمان معاوضى ۱۲ فروردین ۱۳۹۵

دانلود مقاله ضمان معاوضىدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۲۴ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۳۰

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسك ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالكیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است

قیمت فایل فقط ۳,۹۰۰ تومان

خرید

ضمان معاوضى

با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضى یا ریسك ناشى از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد ولى قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالكیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقى است. در توجیه این قاعده كه مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض‏» مى‏باشد، نظریه‏هاى گوناگونى مطرح شده است كه از لحاظ عملى آثار متفاوتى را در پى دارد. این مقاله با ارزیابى این نظریه‏ها، در صدد یافتن مبناى حقوقى متناسب با ماهیت قاعده مذكور است.

مقدمه

به طور مسلم در تمام سیستم‏هاى حقوقى، با تسلیم مورد معامله به خریدار، ضمان معاوضى و ریسك ناشى از تلف آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال مى‏یابد و از این پس همانطور كه مال در تحت‏حاكمیت و سلطه خریدار بوده و او هر گونه كه بخواهد مى‏تواند تصرف مادى یا حقوقى نموده و از منافع آن بهره‏مند شود. تلف یا هر گونه خسارت وارد بر مال نیز بر عهده او خواهد بود. زیرا پس از تسلیم مبیع به خریدار، مفاد عقد بیع به نحو كامل به اجرا درآمده و حوادث بعدى به فروشنده مربوط نیست. و در نتیجه خریدار باید ثمن را در صورتى كه نپرداخته است‏بپردازد.

با این وجود، در مواردى كه خریدار به طور اختصاصى حق فسخ عقد بیع را دارا باشد، مانند آنكه درعقد بیع خیار شرط یا حیوان یا مجلس، تنها به نفع خریدار وجود داشته باشد (۲) و یا آنكه طرفین در ضمن عقد، توافق نمایند كه در مواردى با وجود تسلیم مبیع، مسؤولیت تلف همچنان بر عهده فروشنده باشد، در این صورت با وجود تسلیم مبیع، ضمان معاوضى بر خریدار تحمیل نمى‏شود و تلف بر عهده فروشنده باقى است و با تلف مبیع، در صورتى كه خریدار ثمن را پرداخته باشد، قابل استرداد است. (۳)

اما در صورتى كه پس از انعقاد عقد، مبیع تسلیم خریدار نشود و قبل از تسلیم تلف گردد، درباره انتقال ضمان معاوضى به خریدار و یا عدم انتقال آن و باقى ماندن ضمان بر عهده فروشنده، در سیستم‏هاى مختلف حقوقى اتفاق نظر وجود ندارد. و در خصوص بقاى ضمان معاوضى فروشنده یا انتقال آن به خریدار و توجیه هر یك از این دو، نظریات مختلفى مطرح شده كه قبل از تحلیل حقوقى ماهیت ضمان معاوضى، اشاره به آنها ضرورى مى‏نماید. بر این اساس، پس از طرح نظریه‏هاى گوناگون پیرامون انتقال ضمان معاوضى، ماهیت‏حقوقى ضمان معاوضى فروشنده قبل از تسلیم و مبانى و شرایط تحقق آن و سرانجام اثر انفساخ عقد بیع به ترتیب زیر مورد گفتگو قرار مى‏گیرد.

گفتار اول – انتقال ضمان معاوضى

درباره انتقال ضمان معاوضى قبل از تسلیم مبیع، دیدگاههاى متفاوتى وجود دارد كه مهمترین آنها به قرار زیر است:

۱ – با انعقاد عقد بیع، مالكیت مبیع به خریدار منتقل مى‏شود و همراه با انتقال مالكیت ضمان معاوضى نیز به او منتقل مى‏گردد. بنابراین در صورت تلف یا خسارت مبیع، تنها خریدار به عنوان مالك باید تحمل خسارت مال خویش را بنماید ولو اینكه قبل از تلف به او تسلیم شده باشد. به عبارت دیگر، تسلیم نقشى در انتقال ضمان معاوضى ندارد و به محض انعقاد عقد، مالكیت و ضمان معاوضى به خریدار انتقال مى‏یابد. مگر آنكه طرفین عقد بیع به گونه دیگرى توافق نموده باشند. این نظریه در حقوق انگلیس و آمریكا و فرانسه پذیرفته شده است. (۴) طبق این نظر، همین كه مبیع به خریدار منتقل شد، همانطور كه او مالك عین و منافع آن مى‏شود و حق هر گونه تصرف مادى یا حقوقى دارد، در صورتى كه قبل از تسلیم تلف شود خسارت آن رانیز باید به دوش كشد و مسؤولیت او در برابر فروشنده نسبت‏به پرداخت ثمن باقى است و در صورتى كه نپرداخته است‏باید بپردازد.

قیمت فایل فقط ۳,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : دانلود مقاله ضمان معاوضى , ضمان معاوضى , پروژه , تحقیق , مقاله , پایان نامه , ضمان معاوضى , پروژه ضمان معاوضى , تحقیق ضمان معاوضى , مقاله ضمان معاوضى , پایان نامه ضمان معاوضى , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

منبع مطلب : http://tahghaigh.filenab.com/product-52461-aa.aspx

سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پولدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۶۶ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۸۲

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه۱ در دسامبر ۱۹۴۵ به وسیله ۲۹ دولت که روی هم‌رفته ۸۰% سهام اولیه صندوق را داشتند

قیمت فایل فقط ۷,۹۰۰ تومان

خرید

سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول

فصل اول- کلیات:

بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:

سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه[۱] در دسامبر ۱۹۴۵ به وسیله ۲۹ دولت که روی هم‌رفته ۸۰% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:

«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»[۲]

بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.

فهرست مطالب:

عنوان………………………………………………………………. صفحه

بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول …………………………….. ۴

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………….. ۴

بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن………………………….. ۴

بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق………………………………………………….. ۶

بند سوم: اهداف صندوق……………………………………………………………. ۱۰

بند چهارم: وظایف صندوق………………………………………………………… ۱۱

بند پنجم: عضویت در صندوق…………………………………………………….. ۱۶

الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت………………………………. ۱۶

ب) حق رای اعضاء در صندوق…………………………………………………… ۲۰

ج) تعهدات اعضاء به صندوق……………………………………………………… ۲۲

اول- تعهدات خاص…………………………………………………………………… ۲۲

دوم- تعهدات عام……………………………………………………………………… ۲۳

فصل دوم: ارکان صندوق…………………………………………………………………….. ۲۶

بند اول: ارکان اصلی…………………………………………………………………. ۲۶

الف) هیئت رئیسه………………………………………………………………………. ۲۶

ب) هیئت اجرایی………………………………………………………………………… ۲۸

ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان…………………………………………………. ۳۰

د) ادارات و دوایر صندوق…………………………………………………………. ۳۱

بند دوم: ارکان فرعی…………………………………………………………………. ۳۴

الف) کمیته موقت……………………………………………………………………….. ۳۴

ب) کمیته توسعه……………………………………………………………………….. ۳۶

بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق …………………………………………………. ۳۸

فصل سوم: منابع ………………………………………………………………………………… ۳۸

بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق…………………………………………. ۳۸

بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن……. ۴۰

بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول…………………………………….. ۴۷

الف) تسهیلات دائمی………………………………………………………………….. ۴۷

۱- ترانش ذخیره ……………………………………………………………………… ۴۷

۲- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی……………………………………….. ۴۷

۳- تسهیلات مالی جبرانی ………………………………………………………….. ۴۸

۴- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی ………………………………………. ۵۰

۵- تسهیلات مالی گسترده………………………………………………………….. ۵۰

۶- تسهیلات تعدیل ساختاری……………………………………………………… ۵۱

ب) مکانیسم تسهیلات موقت……………………………………………………….. ۵۲

۱- تسهیلات نفتی ……………………………………………………………………… ۵۲

۲- مکانیسم وتیوین…………………………………………………………………… ۵۳

ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص ……………………………………….. ۵۴

فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق…………………………………………………………… ۵۶

بند اول: معاملات صندوق…………………………………………………………… ۵۶

بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی……… ۶۰

بند سوم: خدمات صندوق…………………………………………………………… ۶۳

الف) آموزش…………………………………………………………………………….. ۶۳

ب) کمک‌های فنی ………………………………………………………………………. ۶۴

ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها………………………………………… ۶۵

بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی……………………………………… ۶۶

بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول ……………………………. ۶۸

الف) مبانی قانونی و تاریخچه……………………………………………………… ۶۸

ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق………………………………………….. ۷۳

ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران………………….. ۷۷

د) محدودیت‌های ارزی در ایران…………………………………………………. ۸۲

بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد ………… ۸۵

منابع

قیمت فایل فقط ۷,۹۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول , صندوق بین‌المللی پول , پروژه , تحقیق , مقاله , پایان نامه , سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول , پروژه سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول , تحقیق سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول , مقاله سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول , پایان نامه سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول , دانلود پروژه , دانلود تحقیق , دانلود مقاله , دانلود پایان نامه

منبع مطلب : http://tahghaigh.filenab.com/product-52460-aa.aspx

سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللىدسته: فقه و حقوق اسلامی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۳۲ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۲۵

بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است

قیمت فایل فقط ۳,۰۰۰ تومان

خرید

سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى

بیش از نیم قرن از عمر سازمان ملل متحد مى‏گذرد. در این مدت ساختار و فعالیتهاى سازمان با گسترش و تحولات چشم گیرى روبرو بوده است. اگر در ۱۹۴۵ فقط ۵۱ دولت‏به عنوان اعضاى مؤسس، در سازمان ملل متحد حضور داشته‏اند امروزه تعداد اعضاى آن متجاوز از ۱۸۵ دولت مى‏باشد. در كنار افزایش اعضاء مى‏توان تحول فعالیتهاى سازمان را نیز مشاهده نمود. از مهمترین فعالیتهاى سازمان ملل متحد كه دچار تحول شده است فعالیت در قلمرو صلح و امنیت جهانى است كه اصلى‏ترین هدف سازمان هم مى‏باشد. این تحول در واقع گسترش مفهوم صلح را به ارمغان آورده است.

اگر روزى فقط بروز مخاصمات مسلحانه تهدیدى بر ضد صلح یا نقض صلح به شمار مى‏رفته است، امروزه نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه، كشتار جمعى، پاكسازى قومى، تروریسم، عدم وجود نظام دموكراتیك در كشورها و… نیز صلح و امنیت جهانى را تهدید مى‏كند. لذا شوراى امنیت، در هیات قانونگذار بین المللى، عصر جدیدى را در حیات خود آغاز كرده است. مصوبات فراوان شوراى امنیت‏بر اساس فصل هفتم منشور از آغاز دهه ۹۰ (در پى پایان یافتن جنگ سرد) خود مؤید این ادعا است.

از آنجا كه سیستم امنیت جمعى پیش بینى شده در منشور، از همان بدو تاسیس سازمان نتوانست تحقق عینى پیدا كند، لذا سازمان در عمل از نیروهایى كه دولتها بطور داوطلبانه در اختیارش قرار مى‏دهند (نیروهاى حافظ صلح) استفاده مى‏نماید.

افزایش فعالیتهاى شوراى امنیت كه خود ناشى از تفسیر موسع از مفهوم صلح است‏سبب شده تا نیروهاى حافظ صلح سازمان (كلاه آبى‏ها) فعالیتهاى بسیار متنوعى را انجام دهند. این نیروها علاوه بر اینكه وظیفه كلاسیك خود یعنى حایل شدن میان نیروهاى درگیر را انجام مى‏دهند، فعالیتهاى دیگرى از جمله; انجام عملیات نظامى، نظارت بر انتخابات داخلى، ارائه نقش پلیس و غیره… را نیز عهده دار مى‏شوند. بطورى كه تعیین دقیق قلمرو فعالیت آنها هر روز مشكل‏تر و پیچیده تر مى‏شود. همین امر سبب شده است كه برخى صحبت از نسل دوم و حتى نسل سوم عملیات حفظ صلح مى‏كنند (۱) . عده‏اى هم حتى عملیات حفظ صلح را به دلیل داشتن ابعاد مختلف از جمله نظامى، بشر دوستانه، مداخله گرانه … غیر قابل تعریف و توصیف مى‏دانند (۲) . تحول در فعالیتهاى نیروهاى حافظ صلح این سؤال اساسى را مطرح مى‏كند كه: آیا این نیروها خلاء ناشى از عدم اجراى مفاد فصل هفتم منشور بخصوص مواد ۴۲ و ۴۳ را پر نمى‏كند؟

پروفسور ژان مارك سورل، استاد دانشكده حقوق دانشگاه رن فرانسه كه بنا به دعوت دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتى در سال ۱۳۷۶ به ایران سفر كرد، سعى مى‏كند در یكى از كنفرانسهاى خود در دارالعلم مفید تحت عنوان:  “LONU et le regalement des crises internationales”

پاسخى به این سؤال ارائه دهد. لازم به ذكر است كه متن سخنرانى به زبان اصلى در نزد مترجم موجود است كه در صورت نیاز تقدیم مى‏گردد ضمنا متذكر مى شود كه كلیه پاورقیها از آن مترجم مى‏باشد.

مقدمه: سیستم امنیت جمعى میثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد، براى تحكیم اصل عدم توسل به زور، یك سیستم امنیت جمعى پیش بینى كرده‏اند كه امكان رعایت اصل مزبور را فراهم مى‏كند. امنیت جمعى در نگاه اول یك سیستم بسیار ساده است: هر مخاصمه یا تهدید به مخاصمه بین‏المللى (در سطح جهانى، قاره اى، محلى و حتى داخلى) كه ممكن است منجر به تهدید بر ضد صلح جهانى یا نقض این صلح شده یا امكان تحقق تجاوزى را فراهم سازد باید، در چارچوب سازمان، با عكس العمل جمعى كلیه اعضا مواجه شود. چنین فرضى مرتبط با دفاع مشروع جمعى در سطح جهانى است. سیستم امنیت جمعى مى‏تواند در تضاد با دو سیستم بزرگ امنیتى دیگر، كه در همزیستى به سر مى‏برند قرار گیرد; كه یكى سیستم «تعادل‏» است كه در واقع كاملا تجربى بوده و در قالب اتحادیه‏ها به طور مستقیم میان دولتها تحقق مى‏یابد. این سیستم كاملا بین‏الدول، پس از دو جنگ جهانى در قرن حاضر اعتبار خود را از دست داده است; زیرا این سیستم هرگز نمى‏تواند مانع بروز مخاصمه میان این اتحادیه‏ها شود; و دیگرى سیستم جدیدتر «باز دارندگى هسته اى‏» است كه همزمان با سیستم امنیت جمعى، توسط اعضاى دائم شوراى امنیت مورد استفاده قرار مى‏گیرد كه ممكن است نتیجه آن ایجاد عدم تعادل در قبال سایر اعضاى ملل متحد باشد. طبق اصطلاحى كه پروفسور پییر – مارى دوپویى (۳) به كار مى‏برد، امنیت جمعى در منشور، نوعى «قرارداد اجتماعى بین المللى‏» است كه شوراى امنیت نمایندگى آن را به كمك امكاناتى كه منشور در اختیارش قرار مى‏دهد بر عهده دارد. بنابراین منشور سیستم امنیت جمعى را نه تعریف مى‏نماید و نه حتى به آن اشاره‏اى مى‏كند بلكه این سیستم به طور منطقى از آن ناشى مى‏شود. تدوین كنندگان منشور، در واقع، اختیاراتى را به سازمان ملل متحد تفویض كرده‏اند كه به آن امكان مى‏دهد تصمیماتى اتخاذ كند و آنها را در قلمرو مهم حفظ صلح و امنیت‏بین‏الملل اجرا نماید. مع ذلك، این منطق كامل نبوده و همچنان مبهم است. منشور، همانند میثاق جامعه ملل، صلاحیتها (دفاع مشروع) و ابزار عمل (نیروهاى مسلح) را به دولتها واگذار مى‏نماید. عكس آن با توجه به وضع گذشته و حال روابط بین‏المللى غیر واقعى مى‏نماید. اما امنیت جمعى، در شكل آرمانى خود، باید با یك خلع سلاح واقعى، كامل شود. اقتدارات قهرى پیش بینى شده در منشور ملل متحد تدوین كنندگان منشور با توجه به شكست‏سیستم انعطاف ناپذیر پیش بینى شده در میثاق جامعه ملل، ضمن حفظ اندیشه یك سیستم امنیت جمعى، آن را تكامل بخشیدند.

قیمت فایل فقط ۳,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى , سازمان ملل متحد , حل بحرانهاى بین ‏المللى , پروژه , تحقیق , مقاله , پایان نامه , سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى , پروژه سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى , تحقیق سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى , مقاله سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى , پایان نامه سازمان ملل متحد و حل بحرانهاى بین ‏المللى , دانلود پروژه , دانلود تحقیق ,

منبع مطلب : http://tahghaigh.filenab.com/product-52459-aa.aspx


منابع فارسی


۱٫ شكوهی زنجان ، محمد ؛ عارف زاهد شیخ اخی فرح زنجان ، نشر شهاب زنجان ، چاپ اول ، زنجان ۱۳۸۰


۲٫ رییس نیا ، رحیم ؛ آذربایجان در سیر تاریخ ایران ۲ جلدی ، نشر نیما ، چاپ دوم ، تبریز ۱۳۷۰


۳٫  ابن حوقل ، ابوالقاسم محمد ؛ صوره الارض ، ترجمه ی جعفر شعار ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ، تهران ۱۳۴۵


۴٫ ستوده ، منوچهر ؛ قلاع اسماعیلیه در رشته كوه های البرز ، انتشارات دانشگاه تهران ؛ تهران ۱۳۴۵


۵٫  ابودلف ، مسعربن مهلهل ؛ سفرنامه ی ابودلف در ایران ، ترجمه ی سید ابوالفضل طباطبایی ، انتشارات فرهنگ ایران زمین ، تهران ۱۳۴۲


۶٫  حموی ، یاقوت ؛ معجم البلدان ، ترجمه ی علی نقی منزوی ، نشر سازمان میراث فرهنگی ، تهران ۱۳۸۰


۷٫  یعقوبی ، احمدبن اسحاق ؛ البلدان ، ترجمه ی محمد ابراهیم آیتی ، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران ۱۳۸۱


۸٫  بحانا ، حدودالعالم من المشرق الی المغرب ، به كوشش منوچهر ستوده ، نشر طهوری ، تهران ۱۳۶۲


۹٫  ابن خردادبه ، ابوالقاسم عبدالله ؛ مسالك و ممالك ، به اهتمام ایرج افشار ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ سوم ، تهران ۱۳۶۸


۱۰٫   اصطخری ، ابواسحق ابراهیم ؛ مسالك و ممالك ، به اهتمام ایرج افشار ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ سوم ، تهران ۱۳۶۸


۱۱٫  مستوفی ، حمدالله ؛ تاریخ گزیده ، به اهتمام عبدالحسین نوایی ، انتشارات امیركبیر ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۶۲


۱۲٫   بلاذری ، احمدبن یحیی بن جابر ؛ فتوح البلدان ، ترجمه محمد توكل ، انتشارات نقره ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۶۷


۱۳٫  مستوفی ، حمدالله ؛ نزهته القلوب ، تصحیح گاه لیستیرنج ، چاپ ارمغان ، تهران ۱۳۶۶


۱۴٫  قزوینی ، زكریابن محمد ؛ آثار البلاد و اخبار العباد ، ترجمه ی عبدالرحمن شرفكندی


، تصحیح میرهاشم محدث ، نشر مؤسسه علمی اندیشه ی جوان ، چاپ اول ، تهران ۱۳۶۶


۱۵٫   حموی ، یاقوت ؛ برگزیده ی مشترك ، ترجمه ی محمد بروین گنابادی ، نشر امیركبیر ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۶۲


۱۶٫   دیاكونف ، ا.م ؛ تاریخ ماد ، ترجمه ی كریم كشاورز ، نشر علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم ، تهران ۱۳۷۱


۱۷٫   سترنج ، كای ؛ جغرافیای تاریخی سرزمین های خلافت شرقی ، ترجمه ی محمود عرفان ، نشر علمی و فرهنگی ، چاپ ششم ، تهران ۱۳۸۳


۱۸٫   ابن اثیر ، عزالدین ؛ تاریخ الكامل جلد ۴ ، ترجمه ی محمد حسین روحانی ، نشر اساطیر ، تهران ۱۳۷۰


۱۹٫   كلاویخو ، روی كنزاله ؛ سفرنامه ی كلاویخو ، ترجمه ی مسعود رجب نیا ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۶۶


۲۰٫   مسعودی ، ابوالحسن علی ؛ مروج الذهب ، جلد ۲ ، ترجمه ی ابوالقاسم پاینده ، نشر علمی و  فرهنگی ، تهران ۱۳۷۰


۲۱٫  شیبانی ، زان ؛ سفر اروپاییان به ایران ، ترجمه سیدضیاء الدین دهشیری ، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران ۱۳۸۱


۲۲٫   لابیدوس ، ایرا . م ؛ تاریخ جوامع اسلامی ، ترجمه ی علی بختیاری زاده ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ، تهران : ۱۳۸۱


۲۳٫  شاملویی ، حبیب الله ؛ جغرافیای كامل جهان ، انتشارات بنیاد ، چاپ هشتم ، تهران ۱۳۷۰


۲۴٫   دهخدا ، علی اكبر ؛ لغت نامه ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۷۷


۲۵٫   كیانی ، یوسف ؛ شهرهای ایران ، جلد ۴ ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، تهران ۱۳۷۰


۲۶٫         ثبوتی ، هوشنگ ؛ تاریخ زنجان ، نشر توانا ، چاپ سوم ، زنجان ۱۳۷۵


۲۷٫   سلطانی ، رامین ؛ تاریخ زنجان ، انتشارات نیكان ، چاپ اول ، زنجان ۱۳۷۹


۲۸٫   نیرومند ، كریم ؛ تذكرة سخنوران و خطاطان زنجان ، نشر زعفری ، چاپ اول ، زنجان ۱۳۴۷


۲۹٫  فرای ، ریجارد . ن ؛ میراث باستانی ایران ، ترجمه ی مسعود رجب نیا ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ سوم ، تهران ۱۳۶۸


۳۰٫   زرین كوب ، عبدالحسین ؛ تاریخ ایران بعد ازاسلام ، انتشارات امیر كبیر ، چاپ سوم ، تهران ۱۳۶۲


۳۱٫   زرین كوب ، عبدالحسین ؛ تاریخ مردم در ایران ، جلد ۲ ، انتشارات امیركبیر ، چاپ سوم ، تهران ۱۳۷۱


۳۲٫   كسروی ، احمد ؛ كاروند كسروی ، به كوشش یحیی ذكاء ، نشر شركت سهامی كتاب های جیبی ، تهران ۱۳۵۲


۳۳٫   قبادیانی ، ناصرخسرو ؛ سفرنامه ، به كوشش نادر و زرین بور، نشر شركت سهامی كتاب های جیبی ، چاپ هفتم ، تهران ۱۳۷۰


۳۴٫  وشمگیر ، عنصرالمعالی ؛ قابوس نامه ، با كوشش غلامحسین یوسفی ، انتشارات علمی و فرهنگی ، تهران ۱۳۶۸


۳۵٫   احسانی ، محمد تقی ؛ هفت هزار سال هنر فلزكاری در ایران ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ  اول ، تهران  ۱۳۶۸


۳۶٫   نفیسی ، سعید ؛ تاریخ تمدن ایران ساسانی ، به اهتمام عبدالكریم جربزه دار ، انتشارات اساطیر ، چاپ اول ، تهران ۱۳۸۳


۳۷٫   كسروی ، احمد ؛ نام های شهرها و دیه های ایران ، نشر مؤسسه مطبوعاتی شرق ، چاپ سوم ، تهران ۱۳۳۵


۳۸٫   هوار ، كلمان ؛ ایران و تمدن ایرانی ، مترجم حسن انوشه ، انتشارات امیر كبیر ، چاپ سوم تهران ۱۳۷۹


۳۹٫  پرچگانی ،پروانه ؛ همه چیز درباره ی زنجان ، انتشارات اسلامی ، چاپ اول ، تهران ۱۳۸۳


۴۰٫   انصاری ، فرشته ؛ فتنه ی باب در زنجان ، نشر نیكان ، چاپ اول ، زنجان ۱۳۸۲


۴۱٫  كیرشمن ، رومن ؛ ایران از آغاز تا اسلام ، ترجمه ی محمد معین ، انتشارات معین ، چاپ اول ، تهران ۱۳۸۳


۴۲٫  صفا ، ذبیح الله ؛ تاریخ ادبیات در ایران ، جلد ۱ ، نشر چاپ ششم ، تهران ۱۳۶۳


۴۳٫   بارتولد . و ؛ تذكره ی جغرافیای تاریخی ایران مترجم حمزه سردادور ، انتشارات توس ، چاپ سوم ، تهران ۱۳۷۲


۴۴٫   بطروشفسكی ، ای . ب ؛ كشاورزیو مناسبات ارضی در ایران عهد مغول ،


۲ جلد ، ترجمه كریم كشاورز ، نشر مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی ، تهران ۱۳۴۴


۴۵٫  اشبولر ، برتولد ؛ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی ، جلد ۱ ، مترجم جواد فلاطوری ، نشر علمی و فرهنگی ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۶۴


۴۶٫   اشبولر ، برتولد ؛ تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی ، جلد ۲ ، مترجم مریم میراحمدی ، نشر علمی و فرهنگی ، چاپ اول ، تهران ۱۳۶۹


۴۷٫   بطروشنسكی ، ایلیاباولویج ؛ اسلام در ایران ، مترجم كریم كاورز ، نشر بیام ، چاپ چهارم ، تهران ۱۳۵۴


۴۸٫   فرای ، ریجارد . ن ؛ عصر زرین فرهنگ ایران ، مترجم مسعود رجب نیا ، نشر سروش ، چاپ دوم ، تهران ۱۳۶۳


۴۹٫  مشكور ، محمدجواد ؛جغرافیای تاریخی ایران باستان ، نشر دنیای كتاب ، چاپ اول ، تهران ۱۳۷۱


۵۰٫   شرفكنده ، محمدبن عبدالرحمن ؛ ترجمه ی آثار البلاد و اخبار العباد ، ۲ جلد ، تصحیح سید محمد شاهمرادی ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران ۱۳۷۳


۵۱٫   بدیعی ، ربیع ؛ جغرافیای مفصل ایران ، جلد ۲ ، نشر اقبال ، تهران ۱۳۶۷


۵۲٫  فیاض ، علی اکبر ؛ تاریخ اسلام « انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ سیزدهم ، تهران : ۱۳۸۱


۵۳٫  اعتماد السلطنه ، محمد حسن خان ؛ مراه البلدان ، ۴ جلد ، به کوشش عبدالحسین نوایی و میر هاشم محدث ، نشر دانشگاه تهران ، تهران : ۱۳۶۷


۵۴٫  مطهری ، مرتضی ؛ کلیات علوم اسلامی جلد ۲ ، انتشارات صدرا ، چاپ بیست و نهم ، تهران : ۱۳۸۴


۵۵٫   عراقی ، حسین فعال ؛ دایره المعارف تشیع جلد ۸ ، « عبدالوهاب زنجانی » ، نشر شهید محبی ، چاپ اول ، تهران : ۱۳۷۹


۵۶٫  لنچیری ، عبدالحسین ؛ جغرافیای تاریخی شهرها ، انتشارات مدرسه ، چاپ اول ، تهران : ۱۳۷۰


۵۷٫  سیفی فمی تفرشی ، مرتضی ؛ سیری کوتاه در جغرافیای تاریخی تفرش و آشتیان ، انتشارات امیر کبیر ، چاپ اول ، تهران : ۱۳۶۱


۵۸٫  انصاف پور ، غلامرضا ؛ تاریخ تبار و زبان مردم آذربایجان ، انتشارات فکر روز  ، چاپ اول ، تهران : ۱۳۷۷


۵۹٫  فرای ، ر . ن ؛ تاریخ ایران ا. فروپاشی دولت ساسانیان تا آمدن سلجوقیان ،


پژوهش دانشگاه کمبریج ، جلد ۴ ، مترجم حسن انوشه ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ دوم ، تهران : ۱۳۷۲


۶۰٫  پیگولو سکایا ، ن . و . ودیگران ؛ تاریخ ایران از دوران باستان


تا پایان سده ی هجدهم میلادی ، ترجمه ی کریم کشاورز ، انتشارات پیام ، چاپ چهارم ، تهران : ۱۳۵۴


۶۱٫  شعالبی نیشابوری ، عبدالملک ؛ تاریخ شعالبی ، مترجم محمد فضایلی ، نشر نقره ، چاپ اول ، تهران : ۱۳۶۸


۶۲٫  ابن مسکویه ، ابوعلی ؛ تجارب الامم ، جلد ۵ ، مترجم علی نقی منزوی ، انتشارات توس ، تهران ۱۳۷۶


۶۳٫   جوینی ، عطاملک ؛ تاریخ جهانگشا ، ۳ جلد ، به هتمام محمد قزوینی ، انتشارات ارغوان ، چاپ  سوم ، تهران : ۱۳۶۷ 


۶۴٫  ابن رسته ، احمدبن عمر ؛ الاعلاق النفسه ، ترجمه حسین قره چانلو ، انتشارات امیرکبیر ، چاپ اول ، تهران : ۱۳۶۵


۶۵٫  خواندمیر ، غیاث الدین ؛ تاریخ حبیب السیر ، زیرنظر سید محمد دبیرسیاقی ، انتشارات خیام ، چاپ چهارم ، تهران : ۱۳۸۰


۶۶٫  جیهانی ، ابوالقاسم بن احمد ؛ اشکال العالم ، مترجم علی بن عبدالسلام کاتب ،


تحقیق فیرو. منصوری ، ناشر آستان قدس رضوی ، چاپ اول ، مشهد : ۱۳۶۸


۶۷٫  ابن فقیه ، ابوبکر احمدبن محمد ؛ مختصر البلدان ، ترجمه ح . مسعود ، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران ، تهران : ۱۳۴۹


۶۸٫  شهرزوری ، شمس الدین محمدبن محمود ؛ نزهت الارواح و روضه الافراح ( تاریخ الحکماء ) ،


ترجمه ی مقصود علی تبریزی ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ اول ، تهران : ۱۳۶۵


۶۹٫  قدامه بن جعفر ؛ کتاب الخراج ، ترجمه و تحقیق حسین قره جانلو ، نشر البرز ، چاپ اول ، تهران ؛ ۱۳۷۰


۷۰٫  انصاری دمشقی ، شمس الدین محمد ، نخبه الدهرفی عجایب البر و البحر ،


ترجمه سید حمید طبیبیان ، انتشارات اساطیر ، چاپ اول ، تهران : ۱۳۸۲


۷۱٫  مارکورات ، یوزف ؛ ایران شهر بر مبنای جغرافیایی موسی خورنی ،


ترجمه مریم میر احمدی ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ، تهران : ۱۳۷۳


۷۲٫  مقدسی ، ابو عبدا… محمد ؛ احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم ، ج ۲ ،


ترجمه علی نقی منزوی ، نشر شرکت مؤلفان و مترجمان ایران ، چاپ دوم ، تهران ، ۱۳۶۱


۷۳٫  لمتون ، ا.ک.س ؛ مالک و زارع د رایران ، مترجم منوچهر امیدی ، انتشارات علمی و فرهنگی ، چاپ چهارم ، تهران : ۱۳۷۷


۷۴٫  افشار سیستانی ، ایرج ؛ سیمای ایران ، انتشارات آقابیگ ، چاپ اول ، تهران : ۱۳۷۲


۷۵٫        سرفراز ، علی اکبر ؛ تخت سلیمان ، تبریز : ۱۳۴۷


۷۶٫     ابوالفداء ــــــــــــــ ، تقویم البلدان ، ترجمه ، عبدالمحمد آیتی ، تهران ، ۱۳۴۹


۷۷٫  همایی ، جلال الدین ؛ تاریخ ادبیات ایران ، ج ۱و۲ ، نشر فروغی ، تهران : ۱۳۶۲


۷۸٫  بیهقی ، محمد بن حسین ؛ تاریخ بیهقی ، به کوشش خلیل خطیب رهبر ، انتشارات دنیای کتاب ، چاپ سوم ، تهران : ۱۳۷۱


۷۹٫        وصاف ، فضل ا… ؛ تاریخ وصاف ، نشر ابن سینا ، تهران : ۱۳۳۸


۸۰٫        میرخواند ، میر محمد ؛ روضه الصفا ، انتشارات خیام ، تهران : ۱۳۳۸


۸۱٫        مصاحب ، غلامحسین ؛ دایره المعارف فارسی ، تهران : ۱۳۴۵


۸۲٫  شاد ، محمد پادشاه ؛ فرهنگ آنند راج ، زیر نظر محمد دبیر سیاقی ، انتشارات خیام ، تهران : ۱۳۶۵


۸۳٫  قفس اوغلی ، ابراهیم ؛ دولت خوارزمشاهیان ، ترجمه داود اصفهانیان ، نشر گسترده ، تهران : ۱۳۶۷


۸۴٫  شریف میان محمد ؛ تاریخ فلسفه در اسلام ، مترجم نصرا… پور جوادی ، انتشارات صدرا ، چاپ سوم ، تهران : ۱۳۶۷


۸۵٫  یمینی ، حسن و دیگران ؛ جغرافیای استان زنجان ، نشر شرکت چاپ و نشر ، چاپ اول ، تهران : ۱۳۷۹


۸۶٫  وکیلیان ، منوچهر ؛ تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران ، انتشارات سمت ، چاپ یازدهم ، تهران : ۱۳۸۱


۸۷٫  کیانی ، یوسف ؛ تاریخ هنر معماری در ایران در دوره ی اسلامی ، انتشارات سمت ، چاپ چهارم ، تهران : ۱۳۸۱


۸۸٫        کریمیان ، حسین ؛ ری باستان ، نشر انجمن آثار ملی ، تهران : ۱۳۴۵


۸۹٫  بوسورث ، کلیفورد ؛ سلسله های اسلامی ، ترجمه فریدون بدره ای ، نشر مؤسسه ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، تهران : ۱۳۷۱


۹۰٫  زرین کوب ، عبدالحسین ؛ جستجو در تصوف ایران ؛ انتشارات امیر کبیر ، چاپ چهارم ، تهران : ۱۳۶۲


۹۱٫  جمشیاری ، ابوعبدا.. محمد ؛ تاریخ الوزراء و الکتاب ؛ ترجمه ابوالفضل طباطبائی ، تهران : ۱۳۴۸


۹۲٫  هاجسن ، مارشال . گ . س ؛ فرقه ی اسماعیلیه ؛ مترجم فریدون بدره ای ،


نشر سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی ، چاپ سوم ، تهران : ۱۳۶۹


۹۳٫  بیک محمدی ، حسن ؛ مقدمه ای بر جغرافیای تاریخی ایران ، انتشارات دانشگاه اصفهان ، چاپ سوم ، اصفهان : ۱۳۸۲


۹۴٫  قره چانلو ، حسین ؛ جغرافیای تاریخی کشورهای اسلامی ج ۱ ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، تهران : ۱۳۸۰


۹۵٫  ثبوتی ، هوشنگ ؛  بناهای آرامگاهی استان زنجان ، ج ۱ ، انتشارات زنگان ، چاپ اول ، زنجان : ۱۳۷۷


۹۶٫  راوندی ، محمدبن علی ؛ راحه الصدور و آیه السرور ، تصحیح محمد اقبال ،


حواشی و تصحیحات مجتبی مینوی ، انتشارات امیر کبیر ، تهران : ۱۳۶۴


۹۷٫  نیشابوری ، ظهیرالدین ؛ سلجوق نامه ، با ذیل سلجوق نامه ابوحامد محمد بن ابراهیم ، نشر کلاله خاور ، تهران : ۱۳۳۲


۹۸٫  کیانی ، محسن ؛ تاریخ خانقاه در ایران ، انتشارات طهوری ، چاپ دوم ، تهران : ۱۳۸۰


۹۹٫  حافظ ابرو ، رشید الدین فضل ا… ، ابوالقاسم کاشانی ؛ مجمع التواریخ سلطانیه ،


به اهتمام محمد مدرسی زنجانی ، انتشارات اطلاعات ، چاپ اول ، تهران : ۱۳۶۴


 


منابع عربی


۱٫ همدانی ، ابن فقیه ؛ كتاب البلدان ، تحقیق یوسف الهادی ، نشر عالم الكتاب ، بیروت : ۱۹۹۶


۲٫  الذهبی ، شمس الدین محمد ؛ سیر اعلام النبلا ، تحقیق شعیب ارنوؤط و محمد نعیم العرقسوسی ، بیروت : بی تا


۳٫  حموی ، یاقوت ؛ معجم البلدان ، ۵ جلد ، نشر دارالاحیا ، الثراث العربی ، بیروت : ۱۹۵۵


۴٫  ابن خلكان ، شمس الدین احمدبن محمد ؛ وظیات الاعیان انباء انباء الزمان ، جلد ۱ ،


تصحیح محمدعبدالرحمن المرعشلی ، نشر دارالاحیاء التراث العربی ، بیروت : ۱۹۹۷ 


پیشگفتار :


    اطلاعاتی که جغرافی دانان ، مورخان ، صاحبان اندیشه و گردشگران از خود به جای     


            گذاشته اند ، در مورد زنجان بسیار اندک و ناچیز است .


     به قول مینورسکی خاور شناس معروف انگلیسی (۱۸۷۷-۱۹۶۶ م ) : « منابع قدیم در مورد زنجان ، هیچ ندارد . »


     نویسندگان قرون اولیه ی اسلامی در نوشته های خود ، اشاره ای کلی و زودگذر به شهر زنجان نموده اند


ولی درباره ی مسایل اجتماعی ، فرهنگی ، هنری و بزرگان علم و دانش آن ، مطالبی  نیاورده اند .


    با عنایت به آثار تمدن و زندگی انسانی که از هزاره ی سوم ق.م در منطقه ی زنجان مشهود   است ،


می توان ادعا کرد که زنجان از نظر قدمت تاریخی ، هم سنگ بسیاری از شهرهای قدیم می باشد


و همچون آن شهرها باید گذشته ی مدونی داشته باشد .


با وجود بزرگانی همچون سهروردی ها ، شیخ اخی فرج زنجانی ، حافظ ابرو ، عماد الدین زنجانی و …


در محدوده ی جغرافیایی زنجان از طرفی و داشتن موقعیت سوق الجیشی به سبب واقع شدن


در مسیر راه ارتباطی شرق به غرب به ویژه در دوران سلجوقیان که با انشعاب شاخه ای


از راه ابریشم که ری و زنجان را به تبریز و ارمنستان و سواحل دریای سیاه ، متصل می کرد و زنجان


، خود در مسیر این شاهراه بازرگانی قرار داشت و نیز وجود برخی از قلاع زنجیره ای


اسماعیلیه در منطقه از طرف دیگر ، از معدود شهرهایی است که شناسنامه و هویت تاریخی چندان روشنی ندارد . 

منبع مطلب : http://tahghaigh.cero.ir/product-311657-%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8A-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A7-%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84.aspx

بررسی آزمون شخصیتی كرنل ۱۲ فروردین ۱۳۹۵

بررسی آزمون شخصیتی كرنل
دسته: علوم اجتماعی

بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: ۸۹ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۱۰۸

دانلود پایان نامه بررسی آزمون شخصیتی كرنل

قیمت فایل فقط ۷,۰۰۰ تومان


خرید


بررسی آزمون شخصیتی كرنل 


در ۱۰۸ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


 


بحث های اساسی موضوع


در این تحقیق هدف اصلی ما تست سازی و آزمون سازی است . اینكه یك آزمون از لحاظ اجرایی قدرت بالایی داشته باشد


باید از چند صفت و خصوصیت برخوردار باشد . از آنجایی كه تست های حاضر در جوامعی غیر از جوامع ما


و فرهنگی غیر از فرهنگ ما ساخته شده است ، برای اینكه به این نكته پی ببریم كه تستهای موجود آیا در حال حاضر


و شرایط موجود قابل استفاده هستند یا نه به خصوصیات چند از این آزمونها اشاره كرد،


به عنوان مثال وضعیت سوال ها در شرایط حاضر ، نوع جمله بندی و ساختار سوال و مهمتر اعتبار و قدرت تشخیص سوال می باشد


و بررسی همگونی درونی ، ثبات ، بررسی شاخص مقبولیت سوال ها ،


ضریب تشخیص سوال ها رابطه هر سوال با جنسیت و نمره ی ملاك برای رسیدن به این هدف ضروری است. 


 


چكیده


عنوان این تحقیق « بررسی آزمون شخصیتی كرنل » سال ۸۷ در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر می باشد.


آزمون بر روی ۵۰۷ نفر از دانشجویان این دانشگاه به عنوان نمونه صورت گرفت .


كه از این بین ۱۸۹ دختر و ۳۱۸ پسر برای بررسی مقیاس های بالینی انتخاب گردیده اند .


در اجرای آزمون ابتدا از آزمودنیها خواسته شده با فاصله ای از هم بنشینند .


آزمونگر توضیحاتی درباره ی آزمون و نحوه تكمیل پرسشنامه ارائه داد .


بعد از جمع آوری اوراق توضیحی درباره ی علت تحقیق ارائه شد


و آزمون بعد از تحلیل سوال و تعیین همبستگی هر سوال با نمره ملاك و كل آزمون درباره ی سوال ۸۷ مشخص شد


كه سوال در كل آزمون دارای قدرت تشخیص بالایی نیست


و بر اعتبار كل آزمون كمك چندانی نمی كند ولی به مقیاس فرعی انحراف اجتماعی – روانی مشكل زا كمك می كند .


پس بهتر است در مجموعه سوال ها به شكل تجدیدنظر باقی بماند و یا به كلی از مجموعه سوالات حذف شود .


 


مقدمه


هدف اصلی ما در این تحقیق تست سازی است . در صورتیكه یك آزمون از لحاظ اجرایی قدرت بالایی داشته باشد


دارای چند خصیصه است . این تستها در فرهنگ و جوامعی جدا از فرهنگ و جامعه ما تهیه شده است .


بنابراین برای میزان كارایی و كاربرد آن در جامعه كنونی و عصر حاضر باید آنها را هنجار یابی كرد .


مساله ای كه باید در مورد سوال و كل آزمون در نظر داشت چگونگی وضعیت سوالهای در شرایط حاضر


ساختار سوال و مهمتر از همه اعتبار سوال و قدرت تشخیص سوال می باشد . اجرا به این صورت بود


كه ابتدا از آزمودنیها خواستیم با فاصله مناسبی از هم بنشینند و توضیحاتی در مورد نحوه ی پاسخگویی


به سوالات به آنها ارائه دادیم و اگر در حین پاسخگویی ابهامی وجود داشت پاسخ می دادیم سپس پرسشنامه ها


در اختیار آزمودنی قرار می گرفت . بعد از پاسخ گویی پاسخنامه ها جمع آوری شدند .


با استفاده از تحلیل داده ها و تعیین همبستگی سوال با سایر سوالات و تعیین قدرت تشخیص سوال


و در نهایت با استفاده از مجذور كا ( خی دو ) نتایج را بدست می آوریم .


همان طور كه بیان شد سوال ۸۷ در كل آزمون قدرت اعتبار بالایی نداشت


و كمك چندانی به كل آزمودنی نمی كند ولی به مقیاس فرعی انحراف اجتماعی – روانی مشكل زا كمك می كند


و بهتر است سوال از آزمون حذف شود .


به عنوان پیشنهاد پژوهشی می توان این را از روش تحلیل آماری مورد بررسی قرار داد،


ما نمونه خود را از میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر انتخاب كردیم


كه نتایج فوق بدست آمد و شمامی توانید این آزمون را بر روی دانشجویان بومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر


یا اینكه دانش آموزان دبیرستان اجرا كنید . و نتایج را با توجه به شرایط تحلیل كرده و مورد بررسی قرار دهید .  


 


 

قیمت فایل فقط ۷,۰۰۰ تومان


خرید

برچسب ها : بررسی آزمون شخصیتی كرنل , دانلود پایان نامه بررسی آزمون شخصیتی كرنل , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود نرم افزار , دانلود اندروید , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه کارشناسی , دانلود پایان نامه ارشد , دانلود پروژه , دانلود پروژه پایانی , دانلود پروپوزال , دانلود گزارش کار آموزی , دانلود پاورپوینت , دانلود پرسشنامه , دانلود فایل , دانلود کتاب , دانلود نمونه سوالات , دانلود جزوه آم

منبع مطلب : http://tahghaigh.cero.ir/product-311656-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%84.aspx

تعریف و مفهوم سواد آموزی ۱۲ فروردین ۱۳۹۵

تعریف و مفهوم سواد آموزی
دسته: علوم اجتماعی

بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: ۳۷ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۵۳

دانلود تحقیق تعریف و مفهوم سواد آموزی

قیمت فایل فقط ۴,۰۰۰ تومان


خرید


تعریف و مفهوم سواد آموزی


در ۵۳ صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc


 


فهرست


 مقدمه


توفیق بزرگی برای مراکز فرهنگی آسیا /اقیانوسیه یونسکو(Accu)ودفتر منطقه ای آسیا واقیانوسیه یونسکو(PROAP)است


که راهنمایی برای تهیه مواد یادگیری بزرگسالان در سطح محلی تهیه نموده اند این راهنما یک راهنمایی


برای تهیّه مواد یادگیری بزرگسالان در سطح محلی تهیّه نموده اند این راهنما یک راهنمای ساده


وراهبردی برای همۀ برنامه ریزان مواد یادگیری به ویژه در حوزۀآموزش مداوم بزرگسالان است.


مسألۀ بی سوادی یکی از مهمترین مسائل جامعۀ بشری مخصوصاًکشورهای جهان سوّم است.


اهمیّت این مسأله از این روست که بی سوادی وحتی کم سوادی خود ریشه بسیاری از مسائل دیگر،


ازجمله مسائل اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی وسیاسی جوامع می باشد.به این دلیل است


که گسترش آموزش وپرورش وکاهش درصد بی سوادی یکی از شاخص های مهّم پیشرفت محسوب می شود.


زیرا اگر محور اصلی ما در پیشرفت وتوسعه ،رشدوتعالی انسانها باشد،اولّین اقدام ،مجهز ساختن آنها به مهارتهایی است


که بتوانند به بهترین شکل با یکدیگر ارتباط برقرار کنند وخود را برای ایفای نقش سازنده واصیل در جامعه آماده نمایند.


از این رو تعلیم وتربیت وزیر بنای آن یعنی بی سوادی یکی از راههای مهمّ محسوب می شود.


تجربه های گوناگونی که از برنامه های سواد آموزی در سطح جهانی وکشوری بدست آ»ده نشان می دهد


که هر گاه سواد پایه تداوم نیابد وتقویت نشود ،بازگشت به بی سوادی را به دنبال خواهد داشت.


فراگیران طرح ملّی جلساتی گرد هم آمده مبادرت به مطالعه کتاب ها وکسب مهارتهای کاربردی می نمایند.


امیدوارم روزی برسد که جوامع بتوانند کلیه استعدادهای نیروی انسانی


خود را شکوفا ساخته وبه نحو مطلوبی از آن ها بهره برداری نمایند.


 

قیمت فایل فقط ۴,۰۰۰ تومان


خرید

برچسب ها : تعریف و مفهوم سواد آموزی , دانلود تحقیق تعریف و مفهوم سواد آموزی , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود نرم افزار , دانلود اندروید , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه کارشناسی , دانلود پایان نامه ارشد , دانلود پروژه , دانلود پروژه پایانی , دانلود پروپوزال , دانلود گزارش کار آموزی , دانلود پاورپوینت , دانلود پرسشنامه , دانلود فایل , دانلود کتاب , دانلود نمونه سوالات , دانلود جزوه آموزشی

منبع مطلب : http://tahghaigh.cero.ir/product-311655-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%88-%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%8A.aspx


فهرست مطالب:


فصل اول: معرفی موضوع تحقیق


مقدمه


طرح مسئله


اهداف تحقیق


محدوده مطالعه


تحقیقات مرتبط


ساختار تحقیق


 


فصل دوم: زمینه تحقیق


معماری نرم افزار


ویژگیهای کیفی در معماری نرم افزار


سبکهای معماری نرم افزار


خلاصه فصل


نتیجه گیری


 


فصل سوم: ارزیابی ویژگیهای کیفی در سبکهای معماری


ارزیابی و تحلیل معماری نرم افزار


انواع تکنیکهای ارزیابی معماری نرم افزار


اثر سبکهای معماری روی ویژگیهای کیفی


خلاصه فصل


نتیجه گیری


 


فصل چهارم: مدلی برای بررسی ویژگی کیفی نگهداشت پذیری در سبکهای معماری


مقدمه


کارهای انجام شده در این زمینه


ارائه مدل در سبکهای معماری یکریختی


ارائه مدل در سبکهای معماری چندریختی سلسله مراتبی


ارائه مدل در سبکهای معماری چندریختی از نظر مکانی


خلاصه فصل


 


فصل پنجم: اعمال مدل ارائه شده روی سبکهای معماری


اعمال مدل ارائه شده روی سبکهای معماری یکریختی


سبک معماری Blackboard


سبک معماری Batch Sequential


سبک معماری Pipe and Filter


سبک معماری Main Program and Subroutine


سبک معماری Abstract Data Type


سبک معماری Layered


سبک معماری Implicit Invocation


سبک معماری Client-Server


خلاصه فصل


 


فصل ششم: مطالعه موردی


معرفی مسئله کلمه کلیدی در زمینه (KWIC)


ارائه معماری مسئله با استفاده از چند سبک کاندید


بررسی ویژگی کیفی نگهداشت پذیری در این مسئله با روشهای دیگر


بررسی ویژگی کیفی نگهداشت پذیری در این مسئه با مدل ارائه شده در این تحقیق


خلاصه فصل


نتیجه گیری


 


فصل هفتم: خلاصه، نتیجه گیری و کارهای آینده


خلاصه تحقیق


نتیجه گیری


کارهای آینده و پیشنهادات


 


فهرست منابع و مراجع


 

منبع مطلب : http://tahghaigh.cero.ir/product-311654-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3-%D9%88%D9%8A%DA%98%DA%AF%D9%8A-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%DA%A9%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%DA%A9%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1.aspx

ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ
دسته: کامپیوتر و IT

بازدید: ۱ بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: ۹۱۰ کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: ۱۳۰

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ در ۱۳۰ صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

قیمت فایل فقط ۱۷,۰۰۰ تومان


خرید


ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ 


دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ- ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ


در ۱۳۰ صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc


ﭼﮑﻴﺪﻩ


ﺩﺭ ﻓﺮﺁﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ، ﮐﻴﻔﻴﺖ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰﺍﻳﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﯼ ﻏﻴﺮﻭﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺪﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻄﺎ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﮔﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﻳﻬﺎﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻤﯽ ﺑﺎ ﮐﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺪﺭ ﺭﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﻳﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﻣﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻳﮏ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ؟ ﻳﮏ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍﺳﺖ. ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ، ﻳﮏ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﻔﺎﻑ ﻭ ﺭﺳﻤﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﻥ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﯼ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ، ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻬﺎﻳﯽ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﮐﺮﺩ.


ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻴﻤﻪ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﺪﻝ ﻧﻤﺎﯼ ۱+۴ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺘﺮﯼ ﺭﻧﮕﯽ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺪﻝ ﻣﺬﮐﻮﺭ، ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺻﻔﺖ ﮐﻴﻔﯽ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﺻﻔﺖ ﮐﻴﻔﯽ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ، ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺘﺮﯼ ﺭﻧﮕﯽ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ Design/CPN ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺍﺟﺮﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺍﺟﺮﺍ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﯽ ﻣﺘﺮﻳﮑﻬﺎﯼ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻴﻢ.


ﮐﻠﻤﺎﺕ ﮐﻠﻴﺪﯼ:


ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ


ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎﯼ ﭘﺘﺮﯼ ﺭﻧﮕﯽ


ﻣﺪﻝ ﻧﻤﺎﯼ ۱+۴


ﺻﻔﺎﺕ ﮐﻴﻔﯽ


ﺗﮑﻨﻴﮏ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﺯﯼ


فهرست مطالب


 


چکیده


فصل اول


۱ مقدمه


۲- طرح مسئله


۳ اهداف تحقیق


۴ محدوده تحقیق


۵ تحقیقات مرتبط


۶ ساختار تحقیق


 


فصل دوم


۱ معماری سازمانی


۱ تعریف معماری


۲ تعریف معماری سازمانی


۳ لزوم معماری سازمانی


۴ اجزای معماری سازمانی


۵-۱ فرآیند معماری سازمانی


۶-۱ محصولات معماری سازمانی


۷-۱ کاربردهای معماری سازمانی


۸-۱ انواع معماری سازمانی


۲ چارچوبهای معماری سازمانی


۱ تعریف چارچوب معماری


۲ چارچوب معماری C4ISR


۱ دیدگاه معماری عملیاتی


۲ دیدگاه معماری سیستمی


۳ دیدگاه معماری تکنیکی


۳ سبكهای معماری


۱ نقش سبك در تدوین معماری


۲ تعریف سبك معماری


۴ معرفی چند سبك معماری


۱ سبك Shared Data


۲ سبك Client-Server


۳ سبك Layered


۴ شبکه های پتری


۱شبکه های پتری رنگی


II


۲شبکه های پتری رنگی مبتنی بر زمان


۳ تحلیل مدل های شبکه پتری رنگی


۴ مزایای شبکه های پتری رنگی


۵ کاربرد شبکه های پتری رنگی


۵ خلاصه فصل و نتیجه گیری


 


فصل سوم


۱ مدل Archimate


۱ زبان مدل سازی سازمان Archimate


۲ دیدگاه ها بر روی کارایی معماری


۳ تحلیل مدل های معماری سازمانی Archimate


۱ ساختار مدل


۲ کمیت ورودی


۳ نتایج کمی


۴ تحلیل


۲مدل قابل اجرای Levis


۱ نحوه ایجاد شبکه های پتری رنگی از نمودار های UML


۲شبکه های پتری رنگی و شئ گرایی


۳ مدل OSAN


۱ شبکه های فعالیت تصادفی مبتنی بر شی


۱ شبکه های فعالیت تصادفی


۲ عناصر شبکه های فعالیت تصادفی شیئی


۵۰ OSAN ۳ تحلیل مدل های


۴ مزایای شبکه های تصادفی مبتنی بر شئ


۴ مقایسه مدل های ارائه شده برای ارزیابی معماری سازمانی


۵ خلاصه فصل


 


فصل چهارم


۱ مقدمه


۲ ایجاد مدل قابل اجرا جهت ارزیابی صحت رفتار و تحلیل کارایی معماری سازمانی ( رویکرد شئ گرایی


۳ تحلیل مدل قابل اجرا


۱ ارزیابی صحت رفتار


۲ تحلیل کارایی


۱ زمان پاسخ


۲ زمان انجام فرآیند


۳ زمان انتظار در صف


۴ طول صف


۵ میزان کارایی


۴ ارائه نمونه اولیه نرم افزاری برای تبدیل محصولات معماری به شبکه های پتری رنگی


۱ معرفی خصوصیات و چگونگی مراحل انجام کار نرم افزار شبیه ساز


۱ ایجاد محصولات و وارد کردن اطلاعات لازم برای ایجاد مدل قابل اجرا


۲ ایجاد مدل قابل اجرا


۳ اجرای مدل قابل اجرا


۴ تحلیل نتایج اجرای مدل قابل اجرا


۵ خلاصه فصل


 


فصل پنجم


۱ مطالعه موردی و دلایل انتخاب شدن آن


۲ پیش درآمدی از چگونگی ایجاد مدل قابل اجرای مسئله کارت هوشمند


۱رسیدن راننده Arrivals


۲ ناظر ها Monitors)


۱ ناظر تاخیر در درون صف


۱ چگونگی محاسبه تاخیر در صف


۲ تابع مسند


۳ تابع مشاهده


۲ ناظر طول صف


۱ چگونگی محاسبه طول صف


۲ تابع مسند


۳ تابع مشاهده


۳ ناظر تاخیر در درون سیستم


۱ تابع مسند


۳ تابع مشاهده


۳ برآوردی از اندازه سازمان


۳ مطالعه تاثیر سبک های مختلف بر کارایی محصولات معماری


۱ سبک Client Server


۱ مقدار زمان سپری شده در صف


۲ زمان پاسخ


۳ زمان سرویس


۴ طول صف


۲ سبک Layered


۱ مقدار زمان سپری شده در صف


۳ زمان سرویس


۴ طول صف


۳ سبک DataShare


۱ مقدار زمان سپری شده در صف


۲ زمان پاسخ


۳ زمان سرویس


۴ طول صف


۴ نتایج حاصل از ارزیابی


۴-۵ مشخصکردن نقاط گلوگاهی در سیستم و استفاده از چند منبع به طور موازی برای رفع مشکل


۱مقدار زمان سپری شده در صف


۲ زمان پاسخ


۳ زمان سرویس


۴ طول صف


۵ نگاهی دوباره به روند نمای تحقیق


۶ ایجاد مدل قابل اجرا از محصولات معماری


۷ خلاصه فصل


 


فصل ششم


۱ خلاصه تحقیق


۲ مقایسه مدل قابل اجرای ارائه شده با دیگر مدل های ارزیابی معماری


۳ نتایج تحقیق


۴ مشکلات و نواقص تحقیق


۵پیشنهادات تحقیق


۷-منابع

قیمت فایل فقط ۱۷,۰۰۰ تومان


خرید

برچسب ها : ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ , دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ , ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻳﮏ ﻣﺪﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﯽ ﮐﺎﺭﺁﻳﯽ , دانلود مقاله , دانلود تحقیق , دانلود نرم افزار , دانلود اندروید , دانلود پایان نامه , دانلود پایان نامه کارشناسی , دانلود پایان نامه ارشد , دانلود پروژه , دانلود پروژه پایانی , دانلود پروپوزال , دانلود گزارش کار آموزی

منبع مطلب : http://tahghaigh.cero.ir/product-311653-An-applicable-model-of-software-architecture-to-ev.aspx