دانلود تحقیق و مقاله

» 2019 » مارس

پاورپوینت اصول مهندسی ژئوتکنیک - مکانیک خاک در 128 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و روابط و نمودار و جدولدسته: عمران
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: ۱۲۰۸ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۲۸

در این پروژه پاورپوینت اصول مهندسی ژئوتکنیک مکانیک خاک در ۱۲۸ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و روابط و نمودارو جدول طبق شرح زیر ارایه شده است

قیمت فایل فقط ۱۰,۰۰۰ تومان

خرید

در این پروژه پاورپوینت اصول مهندسی ژئوتکنیک – مکانیک خاک در ۱۲۸ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و روابط و نمودارو جدول  طبق شرح زیر ارایه شده است :

۱- فهرست مطالب :

۲-  فصل اول : دانه بندی خاک

۳-  فصل دوم : روابط وزنی – حجمی :

۴-  فصل سوم : طبقه بندی خاک

۵-  فصل چهارم : جریان آب در خاک

۶-  فصل پنجم : تنش موثر

۷-  فصل ششم : تنش در توده خاک

۸-  فصل هفتم : نشست خاک

۹-  فصل هشتم : مقاومت برشی خاک

۱۰-  فصل نهم : تـــراکم خاک

Image result for ‫مکانیک خاک دانه بندی خاک‬‎

Image result for ‫مکانیک خاک دانه بندی خاک‬‎

Image result for ‫مکانیک خاک دانه بندی خاک‬‎

قیمت فایل فقط ۱۰,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : در , این , پروژه , پاورپوینت , اصول , مهندسی , ژئوتکنیک , مکانیک خاک , در ۱۲۸ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و روابط و نمودارو جدول طبق شرح زیر ارایه شده است

منبع مطلب : http://tahghaigh.marketfile.ir/product-68974-soil.aspx

پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش هم ارز ماسه (SE) در 16 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویردسته: عمران
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: ۱۰۰۰ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۶

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش هم ارز ماسه (SE) در ۱۶ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر ارایه شده است

قیمت فایل فقط ۹,۰۰۰ تومان

خرید

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن – آزمایش هم ارز ماسه (SE) در ۱۶ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر ارایه شده است:

۱- مقدمه

۲- هدف از انجام آزمایش

۳- وسایل مورد نیاز

۴- مصالح مورد نیاز

۵- شرح آزمایش

۶- تصاویر

۷- محاسبات

۸- نتایج

Image result for ‫آزمایش هم ارز ماسه ای‬‎

Related image

Image result for ‫آزمایش هم ارز ماسه ای‬‎

قیمت فایل فقط ۹,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : در , این , پروژه , پاورپوینت , آزمایشگاه , تکنولوژی , بتن , آزمایش , هم ارز , ماسه , (SE) , در ۱۶ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر ارایه شده است

منبع مطلب : http://tahghaigh.marketfile.ir/product-68973-se.aspx

پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش دانه بندی ماسه در 16 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول و گراف ادسته: عمران
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: ۳۶۱۸ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۶

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش دانه بندی ماسه در ۱۶ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول و گراف ارایه شده اس

قیمت فایل فقط ۹,۰۰۰ تومان

خرید

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن – آزمایش دانه بندی ماسه در ۱۶ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول و گراف ارایه شده است:

۱- مقدمه

۲- هدف از انجام آرمایش

۳- لوازم مورد نیاز

۴- مصالح مورد نیاز

۵- شرح آزمایش

۶- فرمول و محاسبات

۷- جدول نتایج

۸- رسم نمودار

Related image

Image result for ‫فرمول درصد عبوری از الک‬‎

قیمت فایل فقط ۹,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : در , این , پروژه , پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش دانه بندی ماسه در ۱۶ اسلاید کاملا قاب

منبع مطلب : http://tahghaigh.marketfile.ir/product-68972-concrete.aspx

پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش غلظت خمیر نرمال سیمان هیدرولیکی در 16 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدولدسته: عمران
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: ۵۲۴ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۶

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش غلظت خمیر نرمال سیمان هیدرولیکی در ۱۶ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق شرح زیرارایه است

قیمت فایل فقط ۹,۰۰۰ تومان

خرید

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن – آزمایش غلظت خمیر نرمال سیمان هیدرولیکی در ۱۶ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق شرح زیرارایه است:

۱- شماره استاندارد آزمایش

۲- مقدمه

۳- هدف از انجام آزمایش

۴- وسایل مورد نیاز

۵- مصالح مورد نیاز

۶- شرح کامل آزمایش

۷- تصاویر انجام آزمایش

۸- جدل نتایج

۹- نتیجه گیری

Image result for ‫تعیین زمان گیرش سیمان‬‎

Image result for ‫تعیین زمان گیرش سیمان‬‎

Image result for ‫تعیین زمان گیرش سیمان‬‎

قیمت فایل فقط ۹,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : در , این , پروژه , پاورپوینت , آزمایشگاه , تکنولوژی , بتن , , آزمایش , غلظت , خمیر , نرمال , سیمان , هیدرولیکی , در , ۱۶ , اسلاید , کاملا , قابل , ویرایش , همراه , با شکل و تصاویر و جدول طبق شرح زیرارایه است

منبع مطلب : http://tahghaigh.marketfile.ir/product-68971-concrete.aspx

پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش مدول نرمی ماسه (FM) در 15 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدولدسته: عمران
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: ۶۴۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۵

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش مدول نرمی ماسه (FM) در ۱۵ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق شرح زیر ارایه شده است

قیمت فایل فقط ۹,۰۰۰ تومان

خرید

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش مدول نرمی ماسه (FM) در ۱۵ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول طبق شرح زیر ارایه شده است:

۱-  مقدمه

۲-  هدف از انجام آزمایش

۳- وسایل مورد نیاز

۴-  مصالح مورد نیاز

۵-  تصاویر آزمایش 

۶- شرح آزمایش

۷- فرمول های استفاده شده

۸-  جدول مربوطه

۹-   محاسبات

۱۰- نتیجه گیری

Image result for ‫روش آزمایش مدول نرمی ماسه‬‎

Image result for ‫روش آزمایش مدول نرمی ماسه‬‎

قیمت فایل فقط ۹,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : در , این , پروژه , پاورپوینت , آزمایشگاه , تکنولوژی , بتن , آزمایش , مدول , نرمی , ماسه , (FM) , در , ۱۵ , اسلاید , کاملا , قابل , ویرایش , همراه , با , شکل , و , تصاویر , و , جدول , طبق , شرح , زیر , ارایه , شده , است

منبع مطلب : http://tahghaigh.marketfile.ir/product-68970-fineness-modulus.aspx

پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن - آزمایش دانه بندی شن در 18 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویردسته: عمران
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: ۴۲۳۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۸

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش دانه بندی شن در ۱۸ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویر زیر ارایه شده است

قیمت فایل فقط ۹,۰۰۰ تومان

خرید

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژی بتن – آزمایش دانه بندی شن در ۱۸ اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصویر زیر ارایه شده است:

۱- مقدمه

۲- هدف از انجام آزمایش

۳- اهمیت وکاربرد

۴- شناسایی الک ها

۵- وسایل مورد نیاز

۶- مصالح مورد نیاز

۷- شرح آزمایش

۸- جداول مربوطه

۹- رسم نمودار

۱۰- منابع ایجاد خطا

Related image

Related image

Related image

قیمت فایل فقط ۹,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : در , این , پروژه , پاورپوینت , آزمایشگاه , تکنولوژی , بتن , آزمایش , دانه بندی , شن , در , ۱۸ , اسلاید , کاملا , قابل , ویرایش , همراه , با , شکل , و , تصویر , زیر , ارایه , شده , است

منبع مطلب : http://tahghaigh.marketfile.ir/product-68969-grading.aspx

پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژِی بتن آزمایش لس آنجلس یا مقاومت در برابر ساییدگی یا سایش در 16 اسلاید همراه با شکل و تصاویردسته: عمران
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pptx
حجم فایل: ۹۱۸ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۶

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژِی بتن آزمایش لس آنجلس یا مقاومت در برابر ساییدگی یا سایش در ۱۶ اسلاید همراه با شکل و تصاویر طبق شرح زیر ارایه شده است

قیمت فایل فقط ۹,۰۰۰ تومان

خرید

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه تکنولوژِی بتن آزمایش لس آنجلس یا مقاومت در برابر ساییدگی یا سایش در ۱۶ اسلاید همراه با شکل و تصاویر طبق شرح زیر ارایه شده است:

۱- مقدمه

۲- وسایل مورد نیاز

۳- مصالح مورد نیاز

۴- جدول روش های انجام آزمایش

۵- تئوری آزمایش

۶- روش انجام آزمایش

۷- محاسبات

۸- نتیجه گیری

Image result for ‫آزمایشگاه لس آنجلس‬‎

Related image

قیمت فایل فقط ۹,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : در , این , پروژه , پاورپوینت , آزمایشگاه , تکنولوژِی , بتن , آزمایش , لس آنجلس , یا , مقاومت , در , برابر , ساییدگی , یا , سایش

منبع مطلب : http://tahghaigh.marketfile.ir/product-68968-material.aspx