دانلود تحقیق و مقاله

» 2022 » آگوست

آموزش عطر سازی ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

آموزش عطر سازیدسته: بانک اطلاعات
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: ۴۱۹۶ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۱۵

کسب و کار عطرسازی یک کسب و کار نسبتا کوچکی است که یک نفر با
مهارت های کافی می تواند آن را را اندازی کند اما این فعالیت نیاز بـه ی
ـک شبکه پشتیبانی از افراد و مشاغلی دارد که روابطشان با این کسب و
کـار بـه صورت کارمزدی یا حق العمل کـاری تنظـیم مـی شـود یعنـی
ایـن افـراد در استخدام این کسب و کار نیستند و صرفاً در ازاء خدماتی
کـار بـه صورت کارمزد

قیمت فایل فقط ۵۰,۰۰۰ تومان

خرید

انواع عطریات ۱ –عطر زنانه با رایحه تند و سرد: این عطر مخصوص استفاده بانوان محترم در محیط های رسمی بـوده و معمولاً روزها مورد استعمال استعمال قرار می گیرد. ۲ -عطر زنانه با رایحه ملایم و گرم : این عطر مخصوص استفاده بانوان محترم در مهمانی ها یا منزل بـوده و معمولاً شب ها مورد استعمال قرار می گیرد. ۳ -عطر مردانه ملایم و سبک: این محصول ویژه استفاده آقایان در همـه گـروه هـای سـنی و در همـه محیط ساخته شده است . همه عطرها مخلوطی از مواد طبیعی (عصاره گیاهان ) و مـواد مـصنوعی (برای تقویت بو و افزایش مدت تاثیر آن ) هستند. الکل به عنـوان مـایع همه عطرها مخلوطی از مواد طبیعی (عصاره گیاهان ) و مـواد مـصنوعی (برای تقویت بو و افزایش مدت تاثیر آن ) هستند. الکل به عنـوان مـایع اصلی تشکیل دهنده هر عطر مـی باشـد و نـسبت مخلـوط شـدن آن بـا اسانس های معطر، باعث نامگـذاری محـصول نهـایی مـی شـود. دلیـل استفاده از الکل این است که الکل با خاصیت تصعید شدن و انتـشار بـه اطراف بدن باعث می شود که دیگران تا فاصله چند متری متوجـه بـوی خوش عطر استفاده شده شوند. مواد تشکیل دهنده عطرها : به طور کلی در تعریف عطر می توان گفت که عطر مجموعـه ای از مـواد خوشبو کننده بعلاوه یک حلال مناسب اسـت اجـزای اصـلی یـک عطـر ر ا می توان به :

مقدمه …………………………………………. ۵ فرآیند تولیدات …………………………………… ۱۸ امکانات و تجهیزات مورد نیاز………………………………. ۲۷ نیروی انسانی مورد نیاز …………………………………… ۲۸ سرمایه مورد نیاز …………………………………………. ۲۹ تخصص و مهارت های مورد نیاز …………………………… ۳۲ فرست مطالب وضعیت بازار تولیدات ……………………………………………………………… ۳۳ شیوه بازاریابی و معرفی محصولات ………………………………………… ۴۵ مخاطرات و آفت های این شغل و نحوه پیشگیری آنها مخاطرات و آفت های این شغل و نحوه پیشگیری آنها………….. ………….. ۷۲ توصیه هایی برای بهبود و توسعه شغلی ………………………………… ۷۴ سازمان ها و مراکزی که با این شغل مرتبط هستند………………. ۷۶ معرفی مشاغل مرتبط و مکمل ……………………………………………… ۷۷ معرفی منابع آموزشی و تخصصی مورد نیاز…………………………… ۷

قیمت فایل فقط ۵۰,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : آموزش عطر سازی , Amoozesh AtrSazi

منبع مطلب : http://tahghaigh.marketfile.ir/product-69238-AmoozeshAtrSazi.aspx

تکنیک های روانشناسی اجتماعی در ایجاد محبوبیت و جذابیتدسته: روانشناسی و روانپزشکی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: ۹۱۹ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۲

نگاه روانشناسی اجتماعی به جذابیت چیست ؟
تعیین کننده های درونی جذابیت
عاطفه و جذابیت

قیمت فایل فقط ۲۰,۰۰۰ تومان

خرید

چه چیزی باعث میشود ما کسی را ظاهرا یا باطنا جذاب بدانیم؟

ما از نظر درونی نیاز دلبستگی need affiliationنیاز به ارتباط با هم قطاران به صورتی دوستانه داریم • جاذبه متقابل attraction interpersonal به نگرشی اطالق میشود مثبت که فرد به دیگری دارد • دوست داشتن و نداشتنهای متقابل افراد تحت تاثیر حالت هیجانی state affection ما قرار دارد وقتی ما جایی هیجانهای مثبت تجربه میکنیم ، ارزیابی های مثبت انجام میدهیم و برعکس ) کسی که احساس بدی در ما بوجود می آورد ، مورد عالقه ما نخواهد بود( بیرن ۱۹۹۷ • در معرض قرار گیریهای مکرر میتواند منجر به ارزشیابی مثبت بگردد) آزمایش دستیاران یک کالس کدام دوست داشتنی تر هستند ؟( • ویژگیهای قابل مشاهده روی هیجانهای ما اثر دارد • هرچه شباهتهای ما با کسی یا گروهی بیشتر باشد ، بیشتر همدیگر را دوست خواهند داشت. • عالقه های مشابه liking mutual موجب بیشترین هیجان مثبت میشوند • طرد اجتماعی باعث میشود این حس را پیدا کنیم که حس تعلق نداریم ، اندوه و خشم تجربه کنیم و حس کنیم کنترل موقعیت را از دست داده ایم

قیمت فایل فقط ۲۰,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : تکنیک های روانشناسی اجتماعی در ایجاد محبوبیت و جذابیت

منبع مطلب : http://tahghaigh.marketfile.ir/product-69237-Social-psychology-techniques-in-creating-popularit.aspx

مهارت گفتگو برای همسراندسته: زناشویی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: ۸۵۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۱۵

گفتگو
روابط انسانها بر آن بنا نهاده میشود گفتگو راهی است كه انسان از طریق آن معـانی را خلـق
میكند و به صورت كلامی و یا غیركلامی آن را با دیگران در میان میگذارد
توانایی گفتگو، یكی ازمعدود مهـارتهـایی اسـت كـه افـراد، اگـر بخواهنـد از روابـط
صمیمانه لذّت ببرند، باید بر آن تسلط یابند در حقیقت، توانایی و اشتیاق برای گفتگو و ارتباط
خوب از جمله مه

قیمت فایل فقط ۲۰,۰۰۰ تومان

خرید

گفتگو روابط انسانها بر آن بنا نهاده میشود. گفتگو راهی است كه انسان از طریق آن معـانی را خلـق میكند و به صورت كلامی و یا غیركلامی آن را با دیگران در میان میگذارد. توانایی گفتگو، یكی ازمعدود مهـارتهـایی اسـت كـه افـراد، اگـر بخواهنـد از روابـط صمیمانه لذّت ببرند، باید بر آن تسلط یابند. در حقیقت، توانایی و اشتیاق برای گفتگو و ارتباط خوب از جمله مهمترین عوامل نگهدارنده یك رابطه رضایت بخش است. در این كتاب قصد بر آن است كه به هنر گفتگوی بین فردی نظری انداخته شود، كه در این میان به تعریف گفتگو، اهمیت گفتگو، اصول و سبكهای گفتگـو، مهـارتهـای گفتگـو، الگوهای تخریبگر و ارتقا بخش گفتگو و در نهایت عوامـل مـؤثر بـر كیفیـت گفتگـو پرداختـه خواهد شد. امید است با آگاهی از آنها و به كارگیری آنها، سطح صمیمیت شما با همسر، اعضای خانواده و دوستانتان افزایش یابد. به این دلیل كه گفتگو، كلید ازدواج موفق است، این كتاب را با برخـی از یافتـههـای پژوهشی (اولسون و اولسون، ۲۰۰۰ (كه بر نقـش گقتگـو در روابـط زوجـی تكیـه دارنـد، آغـاز میكنیم.

فهرست مطالب مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹ اهمیت گفتگو………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰ تعریف گفتگو (ارتباط)…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳ الف) عمل متقابل: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳ ب) انتقال: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳ ج) پیام……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴ اصول گفتگو…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۵ ۳ ـ در ناكارآمدی گفتگو هر دو طرف مقصرند. ………………………………………………………………………………………………۱۶ ۴ ـ بخش عمده پیامها غیر كلامی هستند……………………………………………………………………………………………………..۱۷ سبكهای گفتگو……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰ تأثیر صراحت بر رابطه زوجین………………………………………………………………………………………………………………..۲۵ چرخههای ارتباطی منفی و مثبت…………………………………………………………………………………………………………………..۲۵ مهارتهای گفتگو……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸ مناسبترین زمان استفاده از مهارتهای گفتگو……………………………………………………………………………………………..۲۸ ارزش ساختار………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱ مؤلفههای گفتگو……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳ عناصر اصلی پیام…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳ عناصر كلامی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۵ قوانین مربوط به گوینده و شنونده………………………………………………………………………………………………………….۳۹ قوانینی برای هر دوی شما ……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹ قوانینی برای گوینده……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰ قوانینی برای شنونده……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴ ۱ (توجه نشان دهید……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴ ۲ (به تجربه همسرتان اشاره كنید و آن را اعتبار بخشید. ………………………………………………………………………………۴۶ ۳ (به دادن اطلاعات بیشتر دعوت كنید …………………………………………………………………………………………………………۴۷ ۴ (برای اطمینان از صحت مطالب، گفتهها را خلاصه كنید. …………………………………………………………………………..۴۸ توصیهها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۹ ۵ (سؤالهای باز بپرسید. ………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹ مثالی عملی از مهارتهای گوینده ـ شنونده…………………………………………………………………………………………………..۵۱ الگوهای تخریبگر گفتگو و راههای پیشگیری از آنها…………………………………………………………………………….۵۶ ۸ ^] مهارت گفتگو برای همسران گفتگوی ضعیف قبل از ازدواج احتمالاً به بعد از ازدواج ادامه مییابد. …………………………………………………..۵۶ تشدید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷ پیشگیری از تشدید ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱ بیاعتبارسازی (تحقیرهای دردناك)……………………………………………………………………………………………………………………۶۲ پیشگیری از بیاعتبارسازی………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵ تفاسیر منفی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷ مبارزه علیه تفاسیر منفی………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲ اجتناب و كنارهگیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳ پیشگیری از اجتناب و كنارهگیری………………………………………………………………………………………………………………………۷۵ فواید كاربرد مهارتهای گوینده ـ شنونده در پیشگیری از الگوهای تخریبگر…………………………………….۷۷ عوامل ارتقابخش گفتگو ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹ با ترسهایتان برای صریح بودن روبرو شوید…………………………………………………………………………………………۸۶ تعریف و تمجید روزانه…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۷ گوش دادن (یك مهارت دشوار)……………………………………………………………………………………………………………..۸۹ عوامل مؤثر بر كیفیت گفتگو…………………………………………………………………………………………………………………..۹۳ فیلترها (صافیها) ……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۵ از یك فیلتر به عنوان دلیلی برای رفتار بد با همسرتان استفاده نكنید……………………………………………………………..۹۷ اعتقادات و انتظارات……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸ تفاوت در شیوهها (خانوادگی، جنسیتی، فرهنگی)…………………………………………………………………………………………..۱۰۰ تفاوتهای ناشی از زمینه خانوادگی…………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱ تفاوتهای ناشی از جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲ تفاوتهای ناشی از فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷ حمایت از خود…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹ مسابقه حافظه ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱ كاوش فیلترها……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳ تمرین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۴ فهرست منابع و مĤخذ…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

قیمت فایل فقط ۲۰,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : Conversation skills for spouses , مهارت گفتگو برای همسران

منبع مطلب : http://tahghaigh.marketfile.ir/product-69236-Conversation-skills-for-spouses.aspx

پایان نامه  لوث در نظام حقوقی ایراندسته: حقوق
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: rar
حجم فایل: ۶۹ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۰۳

فصل اول ‌كلیات ۱
مقدمه ۲ بخش اول پیش درآمد ۳ بخش دوم واژه شناسی لوث ۲۷ الف – معنای لغوی لوث ۲۷ ب – معنای اصطلاحی ۲۷ بخش سوم مشروعیت لوث ۲۹ مبحث اول احادیث ۲۹ مبحث دوم توجیهات عقلانی ۳۰ مبحث سوم نظر فقها ۳۱ گفتار اول دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث ۳۳ گفتار دوم دلایل

قیمت فایل فقط ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خرید

برابر ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی[۱] قسامه یكی از قوانین كیفری است كه در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است كه پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر كسی اقرار به قتل نكرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینة قابل قبول برای دادگاه نبود كه فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند در اینجا موضوع «لوث»[۲] مطرح می گردد كه چنانچه شرایط وجود لوث موجود بود؛ قسامه اجرا می شود و اگر با هیچكدام از این طرق قائل مشخص نگردد «دیه» از بیت المال پرداخت خواهد شد[۳].

از آنجا كه این موضوع بحثی است پیچیده و قابل تعمق و اطلاعات محدودی نسبت به آن داشتم تصمیم گرفتم آن را مورد تحقیق و تحلیل قرار دهم.


[۱] – م ۲۳۱ق.م.ا: راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از : اقرار، شهادت، قسامه ، علم قاضی.

[۲] – لوث اماره ای است كه موجب ظن به صدق مدعی می شود.

[۳] – مجله كانون وكلا، شماره ۵، دوست محمدی، هادی، چاپخانه شفق، ص ۱۳٫

فصل اول :‌كلیات……………………….. ۱

مقدمه…………………………………… ۲

  بخش اول : پیش درآمد…………………….. ۳

   بخش دوم: واژه شناسی لوث………………… ۲۷

         الف معنای لغوی لوث……………… ۲۷

         ب معنای اصطلاحی…………………. ۲۷

  بخش سوم: مشروعیت لوث……………………. ۲۹

       مبحث اول: احادیث…………………… ۲۹

       مبحث دوم: توجیهات عقلانی…………….. ۳۰

       مبحث سوم: نظر فقها…………………. ۳۱

          گفتار اول: دلایل جمهور قائل به وجوب عمل به لوث ۳۳

          گفتار دوم: دلایل قائلان به عدم جواز عمل به لوث  ۳۵

          گفتار سوم: دلایل ابوحنیفه و ابویوسف و در خصوص لوث……………………………………….. ۳۵

       مبحث چهارم: تعارض ادله……………… ۳۶

  بخش چهارم: لوث از احكام تأسیسه یا امضایی.. ۳۹

فصل دوم: احكام ، آثار و اجرای لوث………. ۴۳

  بخش اول: لوث…………………………… ۴۴

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت……………… ۴۴

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه………………. ۴۵

     مبحث سوم: دیدگاه حقوق جزا…………….. ۴۷

     مبحث چهارم: لوث یكی از مواردی است كه با وجود آن قسامه قابل اعمال است……………………………….. ۴۷

       موارد لوث از نظر حقوقدانان…………. ۴۸

  بخش دوم: خلاف قاعده بودن لوث……………… ۵۰

  بخش سوم : كیفیت قسامه در صورت وجود لوث…… ۵۲

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت……………… ۵۲

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……. ۵۲

       چند نكته پیرامون كیفیت قسامه در صورت وجود لوث    ۵۲

  بخش چهارم: شرایط قسم خورندگان در صورت وجود لوث   ۵۴

     مبحث اول: دیدگاه اهل سنت……………… ۵۴

     مبحث دوم: دیدگاه امامیه و حقوق جزا……. ۵۵

  بخش پنجم: كمیت و  توزیع قسامه در صورت وجود لوث   ۵۷

      نتیجه گیری…………………………. ۵۹

      پیوست شماره ۱ : مقالات……………….. ۶۱

      پیوست شماره ۲ : استفتائات……………. ۷۲

منابع و مآخذ ۸۱

قیمت فایل فقط ۲۰۰,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران , Loths thesis on Irans legal system , فصل اول ‌كلیات ۱ , مقدمه ۲ , بخش اول پیش درآمد ۳ , بخش دوم واژه شناسی لوث ۲۷ , الف – معنای لغوی لوث ۲۷ , ب – معنای اصطلاحی ۲۷ , بخش سوم مشروعیت لوث ۲۹ , مبحث اول احادیث ۲۹ , مبحث دوم توجیهات عقلانی ۳۰ , مبحث سوم نظر فقها ۳۱ , گفت

منبع مطلب : http://tahghaigh.marketfile.ir/product-69235-Loths-thesis-on-Irans-legal-system.aspx

نفت ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

نفتدسته: نفت و پتروشیمی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: rar
حجم فایل: ۵۰ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۱۱

تحقیق در مورد نفت
نیاز به فهرست بندی

قیمت فایل فقط ۱۰۰,۰۰۰ تومان

خرید

بشر از قرنها پیش به وجود نفت پی برده بود و این ماده روغنی شكل از دیر باز مورد استفاده پیشینیان بوده است . نفت را OIL یا PETROLEUM و روغن سنگ مینا  مند هم اكنون بیش از دو سوم انرژی جهان از نفت تامین می شود همچنین بیش از نیمی از تركیبات آلی شناخته شده از فر آورده های نفتی بدست می آید . نفت مخلوطی از ئیدروكربورهای مختلف و عناصری مانند نیتروژن ، اكسیژن و گوگرد می باشد .

همانگونه كه مطلع اید نفت منشأ آلی دارد و از بقایای موجودات كوچك دریایی به نام پلانكتون بوجود آمده است . نفت تشكیل یافته بعلت مایع بودن از خلال سنگها و در زیر یك طبقه غیر قابل نفوذ در بالاترین قسمت یك چین خوردگی كه تاقدیس نامیده می شود ذخیره می گردد .

قیمت فایل فقط ۱۰۰,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : نفت , petroleum , تحقیق , پروژه

منبع مطلب : http://tahghaigh.marketfile.ir/product-69234-petroleum.aspx

ارزیابی روش های EOR برای بازیافت نفت سنگین در مخازن شکافدار طبیعیدسته: نفت و گاز
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: pdf
حجم فایل: ۳۲۲۳ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۱۱۰

در بالا روش های EOR از نظر تکنیکی بررسی شدند به منظور یک مدیریت میدانی موثر ، این آزمایشات می توانند برای تصمیم گیری مفید باشند اگر هدف تخلیه کامل یا موثر ماتریکس می باشد باید بازیافت نهایی را مورد توجه قرار داد از طرف دیگر اگر هدف افزایش میزان تولید باشد ، باید به جای بازیافت نهائی بر افزایش میزان بازیافت تاکید کرد میدانهایی که فاکتور بازیافت

قیمت فایل فقط ۱۵۰,۰۰۰ تومان

خرید

بازیافت از ماتریس در مخازن شکافدارطبیعی (NFR ) از طریق تقابل بین سیال شکاف ونفت ماتریس صورت می گیرد . سیال درون شکاف به عنوان یک نیروی رانش عمل می کند واز طریق جابجایی ویسکوز ، انتقال جرم یا جابجایی موئین نفت درون ماتریس را جابجا می کند (Reis , 1980 , van Qolf-Racht 1982 )نوع جابجایی با توجه به خواص سنگ وسیال ماتریکس تعیین می شود . اگر ماتریکس آبدوست باشد و آب به اندازه کافی در شبکه شکاف وجود داشته باشد بازیافت از چنین مخازنی از طریق فرایند جذب مویرگی Capillary imbibition کنترل می شود . بسته به اندازه ماتریکس ، ترشوندگی وجهت گیری شکاف ها که میزان فشار آستانه را برای یک واکنش تعریف می کند ، ریزش ثقلی ممکن است به مکانیسم بازیافت غالب تبدیل شود . اگر شرایط انحلال پذیری حاصل شود انتقال جرم بین سیال شکاف ونفت ماتریکس صورت می گیرد 

قیمت فایل فقط ۱۵۰,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : ارزیابی روش های EOR برای بازیافت نفت سنگین در مخازن شکافدار طبیعی , EOR PROCESS IN HEAVY OIL RESERVOIRS

منبع مطلب : http://tahghaigh.marketfile.ir/product-69233-EOR-PROCESS-IN-HEAVY-OIL-RESERVOIRS.aspx

شرح كامل فرآیند تولید متانولدسته: شیمی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: ۱۳۷۵ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۴۶

افزایش فشار گاز طبیعی جهت استفاده در خوراك فرایند افزایش فشار گاز دی اكسیدكربی (CO2) تأمین شده از مجتمع پتروشیمی رازی ومخلوط نمودن آن بادی اكسیدكربن گرفته شده ازمجتمع پتروشیمی مارون سولفورزدایی از هیدروكربن ها و گاز طبیعی خوراك Steam Reforming گاز خوراك سولفورزدایی شده
Reforming در دومرحله انجام می پذیرد درمرحلة اول Pre – Reformer و مرح

قیمت فایل فقط ۱۰۰,۰۰۰ تومان

خرید

– واحد متانول                        The Methanol Plant

متانول از واكنش بین هیدروژن ، منواكسیدكربن و دی اكسیدكربن تولید     می شود . نسبت هریك از اجزاء در مخلوط خوراك بر اساس فرمول ذیل تعیین گردیده است :

 درگازهای خوراك علاوه بر اجزاء فوق ، مواد دیگری نیز مانند متان و نیتروژن وجود دارند كه در واكنش شركت نمی كنند . این مواد ممكن است همراه خوراك ویا ازطریق گاز CO2 ورودی به كارخانه ، وارد سیستم شوند .

منبع تولید هیدروژن ، هیدروكربن های موجود در گاز طبیعی و بخار آب ورودی به فرایندبوده و منبع گازهای منواكسیدكربن و دی اكسیدكربن مورد نیاز ، هیدروكربن های موجود در گاز طبیعی و CO2 ورودی می باشند .

شمای كلی مواد و سرویس های جانبی ورودی به كارخانه متانول سوم در شكل شماره ۱-۱ نشان داده شده است .

۱-۱- شمای كلی واحد متانول

۲-۱- بخش های فرایندی واحد متانول :

مراحل فراینددر تولید متانول به شرح ذیل هستند :

– افزایش فشار گاز طبیعی جهت استفاده در خوراك فرایند

– افزایش فشار گاز دی اكسیدكربی (CO2) تأمین شده از مجتمع پتروشیمی رازی ومخلوط نمودن آن بادی اكسیدكربن گرفته شده ازمجتمع پتروشیمی مارون

– سولفورزدایی از هیدروكربن ها و گاز طبیعی خوراك

– Steam Reforming گاز خوراك سولفورزدایی شده

Reforming در دومرحله انجام می پذیرد . درمرحلة اول Pre – Reformer و مرحلة دوم  Fired Reforming هیدروكربن ها صورت می پذیرد . در طرح متانول سوم ، دو خط موازی Reforming در نظر گرفته شده است .

– بازیابی حرارت و انرژی گاز فرآیندی

گاز فرآیندی پس از انتقال حرارت و تولید بخار فوق اشباع HHP ، پیش گرم نمودن آب خوراك مولد بخار و تولید بخار در تبخیر كننده های بخش تقطیر و در نهایت توسط یك كولر هوایی و یك كولر آبی خنك می گردد .

– افزایش فشار گاز فرآیندی

– سنتز متانول

گاز سنتز در طی سیر كولاسیون پس از عبور از سه رآكتور حاوی كاتالیست از نوع Boiling Water Reactor كه به طور موازی نصب شده اند ، به متانول تبدیل می شود . با در نظر گرفتن یك جریان پیوسته دوریز (Purge) از لوپ متانول ، از افزایش گازهای خنثی (Inetr) جلوگیری می شود .

بخار تولید در اركتورهای متانول (Boiling Water Reactor) جهت عریان سازی در Process Condensate Stripper و سپس به عنوان بخار فرآیندی در Steam Refrmer استفاده می شود . مقدار كمی محصول جانبی در راكتورهای متانول تولید می شوند . این محصولات جانبی شامل الكلهای سنگین ، آمین ها ، كتون ها ، دی متیل اتر و غیره می باشند كه همگی در متانول خام وجود دارند .  

– تقطیر و خالص سازی متانول

جهت تخلیص متانول خام از روش تقطیر استفاده می شود .

شمای كلی مراحل فرآیندی فوق الذكر در شكل ۲-۱ نشان داده شده است .

شكل ۲-۱- مراحل اصلی فرایندتولید متانول

۲- افزایش فشار گاز طبیعی            Natural Gas Compression

گاز طبیعی با فشار ۱۱ بار تأمین می شود . در این صورت قبل از سولفورزدایی ، فشار گاز طبیعی توسط كمپرسور C – ۱۰۰۱ به ۳۰ بار افزایش می یابد . گاز برگشتی حاوی با غلظت بالای هیدروژن كه جهت عملیات سولفورزدایی نیازاست قبل ازكمپرسور C – ۱۰۰۱به گازطبیعی اضافه میشود .

۳- سولفورزدایی                      Desulphurization

۱-۳- كلیات                                     General گاز طبیعی كه حاوی (V/V)ppm 2/4 سولفور می باشد ، لازم است قبل از ورود به Pre – Reformer ، Steam Reformer و راكتورهای متانول سولفورزدایی شود ، چون كاتالیست های موجود در هر یك از مراحل مذكور در مقابل تركیبات سولفورزدایی بسیار حساس هستند .

گاز طبیعی بعد از مرحله افزایش فشار در پیش گرم كن های E-2006 1/2 و E-2016 1/2دربخش بازیافت انرژی اتلافی(Waste Heat Recovery Section) گرم شده و دمای آن به حدوداً ۳۷۰ درجه سانتیگراد می رسد . این دما همان درجه حرارت مورد نیاز در فرایندسولفورزدایی می باشد .

از آنجائیكه سولفید هیدروژن (H2S) و مواد آلی سولفور دار در گاز طبیعی موجود می باشند ، فرایند سولفورزدایی در دومرحله انجام می پذیرد . مواد آلی سلفوردار در راكتور هیدروژناسیون R-1001 به سولفید هیدروژن (H2S) تبدیل می شوند و سولفوید هیدروژن در راكتور جاذب سولفور       R-1002 A/B جذب می گردد . بعد از سولفورزدایی میزان سولفور به كمتر از ۰٫۰۵pmm(W/W) خواهد رسید .

شمای كلی مرحله فرایند سولفورزدایی در شكل ۱-۳ نشان داده شده است 

قیمت فایل فقط ۱۰۰,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : پروژه ی شرح كامل فرآیند تولید متانول , The Methanol Plant

منبع مطلب : http://tahghaigh.marketfile.ir/product-69232-The-Methanol-Plant.aspx

تحقیق شبكه عصبی چیست ۱۱ مرداد ۱۴۰۱

تحقیق شبكه عصبی چیستدسته: پزشکی
بازدید: ۱ بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: ۴۳۱ کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: ۴۲

شبكه های عصبی به طوركلی از لایه ها و یكی تابع پردازش كننده تشكیل شده اند لایه ها خود به سه لایه ، ورودی – پنهانی و خروجی تقسیم می شوند كارپردازش در شبكه به عهده یك تابع، بنام تابع پردازش گذاشته شده است درشبكه عصبی هر لایه كاری را انجام می دهد كه به صورت زیرتشریح می كنیم

قیمت فایل فقط ۱۰۰,۰۰۰ تومان

خرید

– شبكه عصبی چیست؟

برای پاسخ گویی به این سوال بهتر است كه سوال را به سه قسمت تقسیم نمود :

الف : چرا آن را یه شبكه عصبی میخوانند؟

آن را یك شبكه عصبی می خوانند چون ازعناصر بهم مرتبط مانند مغزانسان تشكیل شده است.

ب : هدف از طراحی شبكه عصبی چیست؟

هدف ، تلاش برای ساخت دستگاهی است كه مانند مغزانسان كاركنند.

ج : كاریك شبكه عصبی چیست ؟

كار یك شبكه عصبی ، ایجاد الگوی خروجی براساس الگوی ورودی ارائه شده به شبكه می باشد.

۲- منظورازالگو چیست ؟

الگو نمادها یا اعدادی هستند كه به شبكه معرفی می شوند. به فرض مثال اكنون شما مشغول خواندن این متن هستید ، الگوها كه در این جا به صورت حروف الفبا هستند به مغز شما معرفی می شوند و مغز شما براساس این ورودی ، یك خروجی صادر می كند كه شما براساس آن می توانید متن را بخوانید. پس حروف الفبا دراین جا به عنوان الگو به مغز شما معرفی می شوند.

۳- توانایی شبكه :

شبكه عصبی این توانایی را دارد كه همانند مغز انسان یاد بگیرد و یادگرفتهای خود را تعمیم بخشد. برای روشن شدن موضوع به مثال زیر توجه كنید :

قبل از وارد شدن به دوره دبستان قادربه خواندن كلمه یا متنی نبودیم ، علت این امر این بود كه هنوز قادربه شناسایی حروف الفبا نبودیم یعنی حروف الفبا هنوز به عنوان یك الگو برای مغزما تعریف نشده بود. با وارد شدن به كلاس اول دبستان ، كم كم و طی مدت زمانی حروف الفبا را شناختیم و توانستیم كه كلمات را بخوانیم . در حقیقت ما در كلاس اول دبستان حروف الفبا را به عنوان یك الگو برای مغزخود تعریف كردیم و علت اینكه حالا قادر به خواندن كلمات هستیم این است كه قبلا ً حروف این كلمات را به عنوان یك الگو برای مغز خود معرفی كرده ایم . پس مغز ما قادر به یادگیری می باشد.

تعمیم یادگرفتنها یعنی چه ؟

به مثال زیر توجه كنید:

ما عدد  ۳را برای مغز خود به شكل (۳) به عنوان یك الو معرفی كرده ایم اما مغز ما قادر به شناسایی شگلهای مختلف این عدد می باشد ، مثل: З- ۳- ۳-…. ، مفهوم  این امركه مغز ما قادر به تشخیص شكل های مختلف این عدد می باشد، این است كه می تواند  یاد گرفته خود را تعمیم بخشد.

موضوع یادگیری و تعمیم در مورد شبكه های عصبی نیز صحت دارد. یعنی می تواند همانند مغز برای شبكه الگو تعریف كرد و خود شبكه این توانایی را دارد كه یاد گرفته خود را مانند مغز تعمیم 

قیمت فایل فقط ۱۰۰,۰۰۰ تومان

خرید

برچسب ها : تحقیق شبكه عصبی چیست , ساختارشبكه عصبی

منبع مطلب : http://tahghaigh.marketfile.ir/product-69231-shabake-asabi.aspx